NAKI nieuws

Nieuw leerinzicht: De “Zonnevrouw” moet niet als de Nieuw-Apostolische Kerk worden opgevat

(31.05.2006) Zürich. Tijdens de vergadering van Districtsapostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk in Karlsruhe, is overeenstemming bereikt over een andere inzicht wat betreft de vergelijking van de “Zonnevrouw” (Openbaring 12). Onder de “Zonnevrouw” verstaat de Nieuw-Apostolische Kerk voortaan de gemeenschap van de gelovigen, die een bijzonder nauwe band met Jezus Christus hebben; die in Hem geloven en Hem belijden. [meer...]

Ambtsrustverlening en wijdingen in Kenia

(18.05.2006) Nairobi. Een jeugddienst op 13.05.2006 in Embu en een dienst met confirmatie op 14.05.2006 in Nairobi (hoofdstad van Kenia); met confirmatie, drie ambtsrustverleningen en zes wijdingen van leidinggevenden van de kerk – zo kan in enkele bewoordingen de interessante reis van Stamapostel Wilhelm Leber samengevat worden die plaatsvond in het Zuid-Oosten van het Afrikaanse continent. In Kenia belijden ongeveer 1,3 miljoen mensen het nieuw-apostolische geloof op een inwonerstotaal van 32 miljoen. [meer...]

Van twee Apostelen afscheid genomen en twee Apostelen gewijd

(08.05.2006) Dieburg. De kerkdienst op 07.05.2006 vond plaats in Dieburg (Landkreis Darmstadt). Stamapostel Wilhelm Leber verleende twee Apostelen, die lange tijd hebben gediend, de welverdiende ambtsrust. Twee nieuwe Apostelen, Bernd Koberstein en Jens Lindermann, werden gewijd. [meer...]

Seminar voor ambtsdragers:Zielzorgbezoek – betekenis en uitvoering

(02.05.2006) Zürich. Die Seelsorge nimmt zweifellos einen wichtigen Platz im Leben der Amtsträger unserer Kirche ein. Neben der Wortverkündigung gehört sie zu den zentralen Aufgaben der Gottesknechte, entsprechend wichtig ist die Durchführung von Seelsorgebesuchen. Ein Seminar darüber soll im nächsten Jahr die Amtsträger unterweisen. [meer...]

Het nieuwe gezangboek in het Engels ontstaat in Kaapstad

(02.05.2006) Zürich. Het nieuwe Duitstalige gezangboek van de Nieuw-Apostolische Kerk is nu iets meer dan een jaar oud. Op dit moment wordt de opzet van een nieuw Engelstalig gezangboek afgerond. Dit gebeurt in samenwerking met de muziekcoördinatoren van de nieuw-apostolische gebiedskerken Australië, Canada, Cape, Zuid-Oost Afrika, USA en Zambia. Wanneer alles gaat zoals gepland, dan zal tegen het einde van het jaar 2007 de invoering ervan in de gemeenten plaatsvinden. [meer...]

Districtsapostelvergadering Karlsruhe besloot: Vanaf Pinksteren 2008 wordt de tekst van het “Onze Vader” aangepast.

(28.04.2006) Karlsruhe. Op 20 en 21 april vond in Karlsruhe een internationale vergadering plaats van Districtsapostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk. Uit de gehele wereld kwamen de Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers bij elkaar om theologische, strategische en organisatorische zaken te bespreken. Eenduidig werd het besluit genomen dat het “Onze Vader” vanaf Pinksteren 2008 wordt gebeden volgens de tekst van de dan officieel gebruikte bijbelversie. [meer...]

Besluit van de vergadering van Districtsapostelen te Karslruhe: Voortaan worden ordinaties bijtijds bekendgemaakt.

(28.04.2006) Zürich. Voortaan worden ordinaties bijtijds bekendgemaakt. Daarover zijn de Districtsapostelen het eens geworden tijdens de vergadering van Districtsapostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk te Karslruhe. Dit geldt zowel voor ordinaties van Districtsapostelen, Apostelen, Opzieners als ook voor opdrachten van districts- en gemeentevoorgangers. [meer...]

Te gast in het kantoor van de organisatie voor de katholieke wereldjeugddag

(26.04.2006) Keulen. Hermann-Josef Johanns is het hoofd van het kantoor in Keulen dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de katholieke wereldjeugddag. Vertegenwoordigers van de Nieuw-Apostolische Kerk Nordrhein-Westfalen hadden een ontmoeting met hem. Zij maken tegelijkertijd deel uit als leden van een werkgroep die voor de organisatie en voorbereiding van de Europese jeugddag 2009 van de Nieuw-Apostolische Kerk verantwoordelijk is. [meer...]

Apostel Ndomba Camunga overleden

(26.04.2006) Luanda/Angola. In de leeftijd van 57 jaar is Ndomba Camunga, Apostel in de Nieuw-Apostlische Kerk Angola, naar gene zijde geroepen. Hij stierf aan een hartstilstand tijdens een missiereis naar Ondjiva, Provincie Cuene. [meer...]

Ambtswisseling: Michael Ehrich is de nieuwe Districtsapostel van de gebiedskerk Zuid-Duitsland

(24.04.2006) Karlsruhe. Districtsapostel Klaus Saur was gedurende 25 jaar lang was verantwoordelijk voor de leiding van de nieuw-apostolische gebiedskerk Zuid-Duitsland. Op zondag, 23.04.2006, werd hem op feestelijke wijze ambtsrust verleend. Zijn opvolger is Michael Ehrich (46) uit Karlsruhe. [meer...]