NAKI nieuws

100 Jaar Nieuw-Apostolische Kerk in Kaapstad

(07.06.2006) Vanuit Kaapstad uitgezonden dienst: Stamapostel Wilhelm Leber hield de pinksterdienst in 2006 in de nieuw-apostolische kerk in Tafelsig, een reusachtig gebouw met 4.000 zitplaatsen. Ongeveer 1,5 miljoen nieuw-apostolische geloofsbroeders en –zusters waren via een satelliet aangesloten. Voor aanvang van de dienst werd een film vertoond over de 100-jarige geschiedenis van de Nieuw-Apostolische Kerk in Kaapstad: “Welkom in Kaapstad, de moeder van alle Afrikaanse steden”. [meer...]

Pinksterboodschap van Stamapostel Wilhelm Leber: “Niet terugdeinzen, strijden!”

(07.06.2006) Kaapstad. De pinksterboodschap van Stamapostel Wilhelm Leber was bestemd voor alle nieuw-apostolische christenen op alle continenten. De kerkleider moedigde aan om soeverein met het geloof om te gaan. “De strijd des geloofs aangaan”, luidde zijn boodschap. [meer...]

Pinksteren 2006: Vervuld zijn van de Heilige Geest!

(07.06.2006) Kaapstad. Stamapostel Wilhelm Leber hield de pinksterdienst dit jaar in Kaapstad (Zuid-Afrika). Hij predikte over het vervuld zijn van de heilige Geest. “Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God”. [meer...]

Eerste bijeenkomst voor herstructurering administraties in Europa

(03.06.2006) Zürich. Voor een eerste ontmoeting met betrekking tot het thema Herstructurering Administraties in Europa, kwamen uit de Europese gebiedskerken van de Nieuw-Apostolische Kerk de verantwoordelijken bijeen in Zürich. Op grond van de verslechterende demografische tendensen wil de Nieuw-Apostolische Kerk de komende jaren op besparingsmogelijkheden in haar administratieve taken anticiperen en omzetten. [meer...]

Richtlijn voor het omgaan met Aids: De Nieuw-Apostolische Kerk heet iedereen welkom!

(02.06.2006) Zürich. “The New Apostolic Church will welcome those with HIV and Aids and their families with love and acceptance. The Christian response to a person with HIV/Aids must be compassionate, helpful, and redemptive. Jesus, as our example, cared for those with disease with a personal demonstration of God's love (Luke 5:12-16)." Met deze woorden begint de nieuwe richtlijn van de Nieuw-Apostolische Kerk over het omgaan met HIV/AIDS. [meer...]

NAK Zwitserland met nieuwe website

(02.06.2006) Zurich. Airy, well structured, and very informative—that is how the New Apostolic Church Switzerland is now presenting itself on its new website. Since 1 June 2006 the District Church has presented nine different categories on various subjects. [meer...]

Internatiomale kerkadministratie NAKI heeft een nieuwe manager

(01.06.2006) Zürich. De international kerkadministratie van de NAKI in Zürich heeft een nieuwe manager: Erich Senn (48) volgt Peter Angst (65) op die met pensioen gaat. Stamapostel Wilhelm Leber begroette de nieuwe manager met de woorden: “U neemt een veeleisende taak op u.” NAKI is niet alleen maar een naam, aldus de kerkleider. Deze afkorting staat veelmeer voor de enorme zielzorg- en administratieve activiteiten van de Nieuw-Apostolische Kerk op internationaal niveau. [meer...]

Vanuit het getroffen gebied rond Yogyakarta

(01.06.2006) Zürich. Districtsapostel Alfons Tansahtikno, leider van de Nieuw-Apostolische Kerk in Indonesië, heeft doorgegeven dat 4 nieuw-apostolische geloofsbroeders- en zusters bij de zware aardbeving in Yogyakarta op Java om het leven zijn gekomen. Honderden gemeenteleden zijn dakloos geworden, zoals de meeste mensen in deze regio. [meer...]

Medeleven voor alle slachtoffers van de aardbeving

(31.05.2006) Zürich. "Onze harten zijn bewogen met een groot medeleven voor alle slachtoffers van de aardbeving in Yogyakarta" – aldus Stamapostel Wilhelm Leber, internationale leider van de Nieuw-Apostolische Kerk. Hij reageerde zeer aangedaan op de meest recente natuurramp in Indonesië. [meer...]

Pinksterdienst 2006 vanuit Kaapstad: Per satelliet naar alle continenten

(31.05.2006) Zürich. Dit jaar zal de Pinksterdienst plaatsvinden in Kaapstad (Zuid-Afrika). De dienst wordt gehouden door Stamapostel Wilhelm Leber, de internationale leider van de Nieuw-Apostolische Kerk. Wereldwijd zullen in bijna 8.000 nieuw-apostolische gemeenten ongeveer 1,5 miljoen gelovigen de kerkdienst per satellietuitzending kunnen bijwonen. [meer...]