NAKI nieuws

Pinksteren 2012: Jean-Luc Schneider als helper beopdracht

(27.05.2012) Keulen/Zürich. De Nieuw-Apostolische Kerk heeft na vele jaren weer een Stamapostelhelper. Tijdens de pinksterkerkdienst op 27 mei 2012 in Keulen heeft Stamapostel Wilhelm Leber de Franse Districtsapostel Jean-Luc Schneider met deze taak beopdracht. Hij zal voortaan de Stamapostel ontlasten en ook enkele van zijn reizen overnemen. „De overgang zal zo natuurlijk mogelijk verlopen.“, aldus de Stamapostel. Hijzelf heeft al de ambtsrust voor ogen en wil daarom voortijdig zijn opvolging regelen. [meer...]

Pinksteren 2012: een hoogtepunt van het geloof

(27.05.2012) Keulen/Zürich. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar van de nieuw-apostolische christenen wereldwijd: Stamapostel Wilhelm Leber hield op 27 mei 2012 de pinksterkerkdienst in Keulen. „Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God“ – dit riep de spirituele leider van de nieuw-apostolische christenen op naar de gelovigen. De preek concentreerde zich op de vraag hoe kinderen van God in deze tijd hun leven zullen leiden. Het gaat erom om het geloof te bewaren, vredelievend te zin, toegewijd zijn aan God en uit de opstanding van Christus kracht voor het dagelijkse leven te putten. [meer...]

Pinksteren 2012: een bijeenkomst van Apostelen

(26.05.2012) Keulen/Zürich. Een bijeenkomst van de Europese Apostelen stond zaterdag op het programma van het pinksterweekend in Keulen. 45 Apostelen uit Europa, met daarbij alle wereldwijde Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers kwamen bij elkaar. Bij het begin bad Stamapostel Wilhelm Leber een emotioneel gebed voor de eenheid van de kerk en het welbevinden van alle gemeenten. Een uitvoerig geestelijk gedeelte volgde. [meer...]

Pinksteren 2012: De zondag kan komen

(23.05.2012) Keulen/Zürich. De centrale pinksterkerkdienst met de internationale kerkleider Stamapostel Wilhelm Leber, wordt dit jaar door de gebiedskerk Nordrhein-Westfalen georganiseerd. In Keulen worden 45 Apostelen uit geheel Europa alsmede alle 19 Districtsapostelen en negen Districtsapostelhelpers verwacht. [meer...]

Stamapostelhelper – een opdracht voor vastomlijnde take

(30.03.2012) Zürich. Tijdens de komende pinksterdienst, die op 27 mei 2012 in Keulen zal plaatsvinden, zal Stamapostel Wilhelm Leber de Districtsapostel Jean-Luc Schneider als Stamapostelhelper inzetten. Geheel onbekend is een Stamapostelhelper in de Nieuw-Apostolische Kerk niet, tenslotte was Stamapostel Richard Fehr een jaar lang als helper ingezet voordat hij zijn intrede deed in het ambt van Stamapostel. [meer...]

Nieuwe Stamapostelhelper op Pinksteren 2012

(23.03.2012) Zürich. Tijdens de kerkdienst op pinksterzondag zal Stamapostel Wilhelm Leber een Stamapostelhelper inzetten. „Ik wil daarmee alvast de toekomst voortijdig zeker stellen“, zegt de internationale kerkleider die dit jaar 65 jaar oud wordt. Wanneer hij zelf met ambtsrust gaat laat hij echter nog open, eventueel in 2013 of 2014. Maar nu al zal de hulp van een Stamapostelhelper aan zijn zijde al een merkbare ontlasting geven. [meer...]

Inhoudelijke werkzaamheden aan de catechismus afgesloten

(17.03.2012) Zürich. In de vergadering van vandaag heeft de internationale bijeenkomst van Districtsapostelen de definitieve Duitse tekst van de catechismus bepaald. Aan deze laatste bespreking over het afstemmen hiervan, nemen ook leden van de projectgroep „Der neuapostolische Glaube“ (PG DNG) deel. Unaniem werd besloten om de tekst als basis voor de verder vertalingen te gebruiken. [meer...]

Vergadering van Districtsapostelen: discussies over interessante thema‘s

(16.03.2012) Zürich. Met een minuut stilte opende Stamapostel Wilhelm Leber de internationale voorjaarsconferentie van de Districtsapostelen. Hij memoreerde aan Districtsapostel Johann R. Kitching die enkele dagen terug dodelijk verongelukte nadat hij pas vijf weken met ambtsrust was.Maar niet alleen voor hem gold het zwijgzaam gedenken, maar alle mensen en degenen die in rouw achterblijven. Ook Apostel Fally Randriakasy (43) uit Madagaskar ging naar de eeuwigheid. Hij diende de kerk 20 jaar lang als trouwe ambtsdrager. [meer...]

Azië – een continent met grote uitdagingen

(14.03.2012) Zürich. Sinds vanmiddag komen de Districtsapostelen bij elkaar die op het Aziatische continent werkzaam zijn, voor een vergadering specifiek over Azië. David Devaraj, Districtsapostelhelper uit Bangalore, India, gaf bij het begin van de conferentie een aktueel overzicht over de verspreiding van de Nieuw-Apostolische Kerk in dit gedeelte van het subcontinent, dat zowel administratief als financieel door de gebiedskerk Canada wordt ondersteund. [meer...]

Gezegende en historische dagen in Johannesburg

(01.02.2012) Johannesburg/Zürich. Het waren gezegende en historische dagen in de gebiedskerk South East Africa. Stamapostel Wilhelm Leber, de internationale kerkleider was gekomen om Districtsapostel Johann R. Kitching ambtsrust te verlenen. Hij heeft meer dan 20 jaar lang dit grote nieuw-apostolische gebiedskerk geleid. [meer...]