NAKI nieuws

De bijeenkomst van districtsapostelen zal digitaal moeten plaatsvinden

16.11.2020

Screenshot van de digitale vergadering van districtsapostelen

Zürich. Voor het eerst moet een bijeenkomst van de leiders van de kerk wereldwijd worden gehouden met behulp van een videoconferentie. Intercontinentale reizen zijn in deze Corona-tijden niet mogelijk. De voorbereidingen voor een digitale districtsapostelvergadering zijn vrij complex.

Twee districtsapostelen en drie districtsapostelhelpers zullen vanuit Canada en de VS inbellen - voor hen is het dan nog vroeg in de ochtend. Voor de Australische districtsapostel Peter Schulte is de dag daarentegen bijna voorbij - midden in de nacht zijn tijd logt hij in. Daartussen liggen verschillende tijdzones, van Zuid-Amerika tot Indonesië, van Noord-Duitsland tot Zuid-Afrika. Een wonder van technologie.

Wettelijk noodzakelijk, op inhoudelijk vlak  gewenst

Dat er überhaupt een bijeenkomst van districtsapostelen moet plaatsvinden, is een noodzakelijke voorwaarde. Puur juridisch gezien voorzien de statuten van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal, waarvan de leden de districtsapostelen zijn, in een twee dagen durende vergadering van districtsapostelen. Ook op inhoudelijk vlak is de vergadering gewenst: Stamapostel Jean-Luc Schneider, die de vergadering zal voorzitten, wil de agendapunten die nu aan de orde zijn, voortzetten. Deze keer gaan de leden van de vergadering uitgebreid in op het onderwerp "Man en vrouw als evenbeeld van God". Een algemene discussie over een dergelijke toekomstgerichte inhoud moet niet worden tegengehouden door de Corona-pandemie. De Corona-pandemie mag de discussie over deze toekomstgerichte inhoud niet ophouden. Alle deelnemers zijn het er echter over eens dat virtuele discussies niet dezelfde voordelen bieden als fysieke vergaderingen ter plaatse.

Houd u aan de regels

Erich Senn, hoofd administratie van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal, weet hierover te berichten: "Bij videoconferenties is het belangrijk dat alle deelnemers de regels kennen en zich eraan houden: Microfoon uit voor degenen die niet spreken en microfoon aan voor degenen die wel spreken. En langzaam, duidelijk spreken is zeer aan te bevelen." Door elkaar praten of het onderbreken van een toespraak is niet alleen onfatsoenlijk, maar belemmert ook het begrijpen van wat er gezegd wordt. Erich Senn: "Als je nadenkt over de afstanden die geluid en beeld afleggen, is het een wonder dat iedereen toch iedereen kan begrijpen.

Meerdere districtsapostelen bellen vanuit huis naar de conferentie. Districtsapostel John Kriel ontmoet districtsapostelhelper Patrick Mkhwanazi in Johannesburg in een conferentiecentrum met een goede internetontvangst. De meeste andere deelnemers zullen zich bij hen voegen vanuit hun kantoor. Erich Senn: "Met 25 ontvangstplaatsen en meer dan 30 deelnemers zal de ene of de andere af en toe "afscheid nemen" en zich dan weer aanmelden. Men moet altijd rekening houden met stroomstoringen in Afrika. Plan B is: deelname via de telefoon."

Testvergadering was succesvol

Een testvergadering heeft al plaatsgevonden en is uitstekend verlopen. De internationale kerkleiders zijn gewend aan digitale conferenties. Binnen hun districtsapostelgebieden zijn er soms regio's die ver uit elkaar liggen. Vergaderingen over organisatorische, administratieve inhoud kunnen snel en kostenefficiënt worden gehouden via een videoconferentie. Dit was al het geval voor Corona.

 

Niets staat dus in de weg dat er een echte districtsapostelvergadering plaatsvindt.

Categorie: NAKI nieuws