NAKI nieuws

Pinksteren, dat wil zeggen: zonder angst getuigen en elkaar liefhebben

31.05.2020

Stamapostel Schneider aan het altaar in Darmstadt (Duitsland)

Een kleine gemeente werd uitgenodigd

Districtsapostel Rainer Storck uit West-Duitsland

Het Internationale Virtuell Koor (alle foto's: NACI)

Zürich/Darmstadt. Deelnemers uit de hele wereld namen deel aan de Pinksterdienst met stamapostel Jean-Luc Schneider. Hij predikte in het Engels voor een gemeente uit de hele wereld - een vertrouwd gezicht op Pinksterzondag. De techniek op de achtergrond was ongebruikelijk: vanwege de Corona-pandemie werd de dienst deze keer live naar de huiskamers gestreamd.

Een bijzonder Pinksterfeest - dat merkte de internationale kerkleider ook meteen aan het begin op. "Dit zijn bijzondere omstandigheden waarin wij samenkomen. Wij kunnen niet samenkomen zoals wij gewoonlijk doen, niet het Heilig Avondmaal vieren, en daar hebben wij geen verklaring voor." Veel broeders en zusters in het geloof hebben het op dit moment moeilijk. God mag dan de plannen van de mensen hebben veranderd, maar Hij heeft Zijn plan niet gewijzigd! Hij is nog steeds de God van de liefde en de troost.

De kerkleider predikte over vrijheid, de moed van het belijden en de eenheid. De Bijbeltekst uit 2 Korintiërs 3:17 was de basis: "De Heer is de Geest, en waar de Geest van de Heer is, is er vrijheid.” De Heilige Geest maakt ons vrij om te dienen en lief te hebben. Hij dringt de mens binnen als een goddelijke kracht. "Door Hem zijn wij bevrijd van angst en kunnen wij een werktuig van God worden", benadrukte de hoogste kerkbestuurder van de Nieuw-Apostolische Kerk.

Vrijmaken van angst

Het was met Pinksteren dat de gelovigen met de Heilige Geest begonnen te profeteren. Hun angst voor de reactie van de mensen was volledig verdwenen. Vervuld van de kracht van God verkondigden zij het evangelie ongeacht geslacht, leeftijd en sociale status - volgens de Handelingen van de Apostelen. "Vandaag zijn wij nodig!" Ook wij worden opgeroepen om Gods lof te verkondigen, ons geloof in Christus te belijden en door onze woorden en daden anderen de liefde te laten ontdekken die God voor hen heeft, zo deed de Stamapostel een beroep op ons. De Bergrede en de "Gouden Regel" zijn nog steeds geldig.

In deze moeilijke tijden benadrukte de kerkleider dat het ook een uiting is van onze liefde voor God dat wij beter voor onze aarde zorgen. Wij willen weliswaar naar de hemel gaan, maar wij leven hier op aarde. Wij worden verantwoordelijk gehouden voor wat er met de aarde gebeurt. Ook vanuit een nieuw-apostolisch perspectief is het daarom belangrijk om zorg te dragen voor de natuurlijke hulpbronnen.

Onszelf bevrijden van vooroordelen

Stamapostel Schneider noemde nog een ander aandachtspunt uit de verslagen van de Handelingen der apostelen: de christenen in Jeruzalem hebben zich toen solidair met elkaar betoond. Er waren grote verschillen in de gemeenten en veel culturen en religies waren samengekomen. Maar de kracht van de Geest in hen had een radicale verandering teweeggebracht. "Hetzelfde geldt vandaag de dag." De stamapostel gaf een voorbeeld: Met het oog op de huidige Corona-veiligheidsmaatregelen gelden er speciale regels. Als slechts één persoon zich niet aan de veiligheidsregels houdt, worden vele anderen in zijn gebied getroffen! "Hetzelfde geldt voor het lichaam van Christus. Wij zijn allemaal leden van het lichaam van Christus en moeten niet alleen aan onszelf denken."

En hij gaf een ander voorbeeld: Er zijn veel mensen die misschien niet zo gewaardeerd voelden voordat Corona uitbrak. "Nu beseffen wij allemaal hoe belangrijk hun werk is." De kerkleider benadrukte dat solidariteit onmisbaar is. Wij moeten onze eigen belangen overwinnen en iedereen in gelijke mate waarderen. "Laten wij één zijn en solidair!" En met het oog op de toekomst zei hij: "Vandaag hebben wij de beslissing in handen om te veranderen. Wanneer wij elkaar weer ontmoeten in de gemeenten, willen wij dan hetzelfde zijn als wij altijd zijn geweest? Of willen wij het beter doen dan voorheen?" Moge de Geest van God ons in staat stellen vooroordelen te overwinnen, schulden te vergeven en klaar te staan voor onze naaste. "Laten wij de aanwezigheid van Christus in Zijn kerk laten zien!"

Het voorbeeld van Petrus

Districtsapostel Rainer Storck, die als gastheer van de regionale kerk West-Duitsland was uitgenodigd, herinnerde aan apostel Petrus: Hij had de Heer drie keer voor de kruisiging verloochend omdat hij bang was. Maar na de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren werd hij vervuld van kracht en beleed hij Jezus Christus. Toen hij om deze reden gevangen werd genomen, zei hij dat men God meer moet gehoorzamen dan de mensen.

Een grote wereld in het klein

Het einde van de dienst was even internationaal als indrukwekkend: 1.605 muzikanten en zangers uit 50 verschillende landen kwamen ook samen voor een laatste nummer - virtueel en zonder de stress van het reizen. Het Internationaal Virtueel Koor bracht vier verzen uit het lied "Welk een Vriend is onze Jezus" ten gehore.

Deze keer had de internationale kerkleider de nieuw-apostolische gemeente in Darmstadt gekozen voor de internationale kerkdienstuitzending. Het is niet ver van de kerkelijke uitgeverij in Neu-Isenburg die alle benodigde technologie ter beschikking heeft. Een grote virtuele gemeente van nieuw-apostolische christenen over de hele wereld kon zo de preek van de kerkleider horen en zien. Vanwege de Corona-pandemie was de Pinksterdienst dit jaar, met de strenge veiligheids- en hygiënevoorzorgsmaatregelen in bijna alle landen van de wereld, als vrij toegankelijk signaal beschikbaar via het internet of, zoals in Zuid-Afrika, op het eigen televisiekanaal NACTV.

In Darmstadt zelf werd overigens op deze zondag voor het eerst in maanden een kleine gemeente toegelaten - 44 deelnemers in de grote kerk. Heel geleidelijk aan gaan meer gemeenten open voor de kerkdiensten.

Terugblikken op Pinksteren

Terugblikken op Pinksteren tot het jaar 2007 zijn te vinden op de centrale website van de Nieuw-Apostolische Kerk. Daar kan men nalezen wat er tot nu toe is gebeurd. En omdat er altijd al speciale groetwoorden van de betreffende stamapostel met Pinksteren zijn gedaan, worden deze ook vermeld.