NAKI nieuws

Gebeden voor de wereldvrede

21.09.2019

Zürich. Altijd op de 21e september van een jaar roepen de Verenigde Naties in samenwerking met de Wereldraad van Kerken op, voor de vrede in de wereld te bidden. Ook de gemeenten van de Nieuw-Apostolische Kerk bidden mee.

De Nieuw-Apostolische kerkdiensten op 18 en 19 september hadden de gebeden om vrede als inhoud. De internationale kerkleider van de Nieuw-Apostolische Kerk, stamapostel Jean-Luc Schneider, riep zijn gemeenteleden wereldwijd op, voor de vrede in de wereld te bidden. In de kerngedachten voor de dienst bracht hij tot uitdrukking, dat dat een innig, noodzakelijk en geëngageerd bidden moest zijn.  Dat houdt nadrukkelijk ook individueel handelen in. Het bijbelwoord uit het Johannes-evangelie: “Ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.”, maakt heel duidelijk , dat ook het  menselijke zoeken naar vrede noodzakelijk is. Er zijn deze twee pilaren: menselijke vrede, die bewerkt moet worden en Goddelijke vrede als geschenk.

Vrede heeft regels nodig

Verder zegt de stamapostel, dat menselijke vrede aan regels gebonden is – je daaraan houden geeft veiligheid en orde. Gerechtigheid in de maatschappij en onder de verschillende generaties is een van deze regels. Daarover zegt de stamapostel woordelijk: “Een maatschappij, die niet de basisbehoeften van iedereen onderhoudt, kan niet in vrede leven.” Dat klinkt tegenwoordig, waar menselijke behoeften buitengewoon ingeperkt zijn, heel erg politiek. Daarbij is het een oude levenswijsheid: zonder tolerantie, wederzijds respect, de ander achten en naastenliefde is vrede nauwelijks voor  te stellen. Reeds in het Oude Testament staat in Psalm 85: 11, dat “recht en vrede begroeten elkaar met een kus.”

God schenkt Zijn vrede daarbij 

En dan is er nog de vrede uit God. Jezus Christus geeft die aan ons, aldus de stamapostel. Zijn leven, Zijn offer, Zijn hemelvaart en Zijn wederkomst zijn de bouwstenen van de Goddelijke vrede.

Internationale dag van het gebed 

Reeds in 1981 besloten de Verenigde Naties tot een Internationale Dag van de vrede. Sinds 2001 wordt die elk jaar op 21 september gehouden. In 2004 werd daaruit een internationale dag van gebed voor de vrede, toen de Wereldraad van kerken (de oecumenische raad van kerken, ORK, met de hoofdzetel in Geneve) zich aansloot bij dit idee en alle christenen opriep, in diensten en privé voor de wereldvrede te bidden.

Nieuw-Apostolische deelname sinds 2005 

De Nieuw-Apostolische Kerk neemt sinds 2005 deel aan deze oproep. 14 Jaar geleden had de toenmalige stamapostel Wilhelm Leber een brief aan alle Nieuw-Apostolische gemeenten gericht: “In mij is de wens ontstaan, dat ook onze kerk en daarmee alle Nieuw-Apostolische christenen over de hele wereld meedoen aan de gebeden voor vrede.”