NAKI nieuws

Pinksteren in Goslar: in een paar seconden de wereld rond

20.05.2019

De weg van het signaal past nauwelijks op een bladzij ( grafiek:BV)

Zürich / Goslar. 140.000 Kilometer in een paar seconden – diverse satellieten maken dat mogelijk. De Pinksterdienst van dit jaar brengt stamapostel Jean-Luc Schneider naar Goslar (Duitsland). Samen met hem vieren alle nieuw-apostolische leden over de hele wereld Pinksteren.

Pinksteren wordt over het algemeen als geboortedag van de kerk gezien. Destijds bij het Pinkstergebeuren kwam de Heilige Geest over de verzamelde gemeente en vervulde haar met nieuwe vreugde en frisse moed. Voor nieuw-apostolische christenen is het een bijzondere gebeurtenis, wanneer de stamapostel een wereldwijde uitzending van de Pinksterdienst houdt. Dat gebeurt meestal om de twee jaar. Dit jaar zal de nieuw-apostolische kerkgemeente Goslar het centrale punt met Pinksteren zijn. Daarbij komt nog: alle districtsapostelen van de hele wereld zullen de stamapostel begeleiden, omdat ze toch al in Europa zijn. Een week eerder worden ze als gasten verwacht bij de internationale jeugddag in Düsseldorf. 

Ondanks een lange ervaring geen routine

Zo’n wereldwijde uitzending is ondanks de jarenlange ervaring geen routine. Zoals altijd, is de Bischoff Verlag van de kerk hoofdverantwoordelijk over het gebeuren: Camera’s en microfoons nemen de dienst op en sturen het signaal via een uplink naar de studio in Neu-Isenburg. Daar worden vertalingen in meer dan 20 talen erbij gevoegd en via diverse satellieten naar alle vijf continenten, naar meer dan 100 landen gezonden. 

Vanwege het tijdsverschil wordt de uitzending voor Amerika opgenomen en op een later tijdstip voor de gemeenten toegankelijk gemaakt.

Streaming via internet 

Voor talrijke gemeenten in Zuidoost- Azië en ook een paar landen in Afrika en een aantal gelovigen die niet via de satelliet zijn te bereiken, bestaat de mogelijkheid, via internet de dienst te volgen. De deelnemers worden door hun eigen landskerk daartoe in staat gesteld en krijgen een toegangscode. De streaming is in verschillende bandbreedtes beschikbaar, en ook hier staan verschillende talen ter beschikking.

Stamapostel Schneider zal in het Duits prediken. Zijn prediking wordt aan het altaar zin voor zin in het Engels vertaald. 

Meer dan 70 jaar ervaring

Uitzendingen van diensten naar verre gemeenten zijn voor de Nieuw-Apostolische Kerk geen onbekend terrein. Reeds in 1946 vond de eerste geluidsuitzending plaats: vanuit Reutlingen (Duitsland) via het telefoonnet. In 1951 volgde een geluidsuitzending in groter verband: per postkabel luisterden 40.000 nieuw-apostolische gelovigen naar de dienst. Vanaf het begin van de jaren 1980 kwam bij het geluid steeds vaker ook het beeld. De destijds bestaande zendtechniek kon slechts een kleine kring van deelnemers  bereiken. Daarom gaf de Nieuw-Apostolische Kerk  de opdracht aan Bischoff Verlag uitzendingen via satelliet mogelijk te maken. 

In 1990 was de première: meer dan 800 ontvangststations in West-Europa waren aangesloten bij de Pinksterdienst vanuit het Austria-Center in Wenen (Oostenrijk). Sinds het midden van de jaren 1990 wordt ook uitgezonden naar de USA en Canada, het zuiden van Afrika en ondertussen ook naar Zuid-Amerika. In 2005 waren toen de landen in Zuidoost-Azië en Australië van de partij. Sinds 2007 zijn uitzendingen via het internet mogelijk.

Pinksteren wordt dus een wereldwijde gebeurtenis voor de Nieuw-Apostolische Kerk. Ongeveer 140.000 kilometer in slecht een paar seconden – wat een vreugde!