NAKI nieuws

Vergaande besluiten in Zürich

12.11.2018

all photos: O. Ruetten

Zürich – De districtsapostelvergadering in Zürich heeft vergaande besluiten genomen. Het betreft in het bijzonder het ambtsbegrip van de Nieuw-Apostolische Kerk. In dit verband werd een datum voor de invoering wereldwijd aangenomen.

Invoering van het ambtsbegrip vanaf Pinksteren 2019

Voor wat betreft de invoering van het ambtsbegrip, zijn de districtsapostelen tot een vergaand besluit gekomen. Pinksteren 2019 werd gekozen als de datum voor de wereldwijde start. De stamapostel zelf zal het concept tijdig vóór Pinksteren per videoboodschap bij alle geïnteresseerde broeders en zuster introduceren. En nog vóór Pinksteren ook hiervoor vergaande trainingen voor ambtsdragers van start laten gaan.

Ter herinnering: „De uitwerking van het ambtsbegrip is voor de kerk wereldwijd een uiterst belangrijke aangelegenheid”, zei stamapostel Jean-Luc Schneider al een jaar geleden in een dienst voor ambtsdragers in oktober 2017, die in heel Europa per satelliet werd uitgezonden. “Het is ons voornemen de ambten en de ambtsstructuur, de diensten evenals de leidinggevende functies duidelijk en begrijpelijk te definiëren.”

De werkzaamheid van de ambtsdragers is een dienst, die met goddelijke volmacht is toegerust en door wijding wordt afgedragen. Diakenen, priesters, apostelen en de stamapostel worden gewijd. De geestelijke leiding van gemeenten, districten en gebieden wordt echter in de toekomst d.m.v. een opdracht toegewezen. Andere geestelijke diensten, die niet persé met een ambt verbonden zijn, zoals onderwijsactiviteiten, worden in de toekomst middels benoeming toegewezen. Daarbij wordt om de zegen voor de vervulling van de taak gebeden.

Deze beslissingen zijn al genomen op het ambtsniveau van de apostelen: De districtsapostelen Jürg Zbinden (Zwitserland) en Peter Schulte (West-Pacific) kregen de opdracht en werden niet zoals in het verleden gewijd. Dit zal vanaf Pinksteren 2019 worden uitgebreid tot op het priesterlijke ambtsniveau.

Uitbreiding van de liturgie in de diensten

De liturgie bij jeugddiensten zal worden uitgebreid. De districtsapostelen bespraken hiervoor nieuwe mogelijkheden. Zo zou een extra schriftlezing uit de Bijbel mogelijk moeten zijn. Dit kan worden voorgelezen, wanneer deze tijdig vóór de betreffende dienst met jeugd besproken wordt. In principe kan dit ook worden gedaan in de zogenaamde diensten over “Bijbelkennis”, die een keer per maand plaatsvinden. In de kerngedachte, die aan deze dienst ten grondslag ligt, wordt hiervoor een passende schriftlezing gegeven. Een bredere context is volgens de districtsapostelen waardevol voor de prediking in een dienst, die aan de Bijbelkennis gewijd is.

Ook stiltemomenten in plaats van het boetelied moeten naar keuze mogelijk zijn, al naar gelang dit bij de situatie of de gemeente past. Interactiviteit met de gemeente of vrije gebeden door gemeenteleden in jeugddiensten kunnen vóór of na de dienst plaatsvinden.

Verlossing door Jezus Christus

Met zijn geestelijke inleiding in de vergadering verduidelijkt de stamapostel het belang van de verbinding met de Heer Jezus Christus en met het evangelie. De boodschap is ook onder andere daarom blij, omdat zij van verlossing en redding spreekt – en voor alle christenen een lonend doel. De kerkleider hield zich heel uitvoerig bezig met het geloofsdoel van nieuw-apostolische christenen.

„Helaas kunnen niet alle broeders aanwezig zijn”, moest stamapostel Jean-Luc  Schneider aan het begin van de vergadering vaststellen. Districtsapostel Tshitshi  Tshisekedi uit Congo en districtsapostelhelper Patrick Mkhwanazi uit Zuid-Afrika waren door problemen met de visa verhinderd.