NAKI nieuws

Een man met een “geheugen van het hart”

26.02.2018

Au revoir“ aan districsapostel Bernd Koberstein

Twee districtsapostelen, twee vrienden

Districtsapostel Rainer Storck neemt over (alle fotorechten: Jessica Kraemer)

Zürich/Dieburg. Zondag 25 februari 2018: Stamapostel Jean-Luc Schneider verleent zijn medebroeder en districtsapostel Bernd Koberstein op een feestelijke wijze ambtsrust. Daarmee begint voor zowel de 65-jarige en zijn gezin als ook voor het door hem geleide districtsapostelgebied een nieuw tijdperk.

Hij is een man met een “geheugen van het hart”, beschrijft de kerkleider hem naar aanleiding van zijn ambtsrust. Districtsapostel Koberstein verstond het om dicht bij de mens en zijn omgeving te zijn en hem persoonlijk te ontmoeten.
Daartoe noemde de stamapostel een voorbeeld: als nieuwe districtsapostel in het kerkgebied Frankrijk had Koberstein binnen de kortste keren alle namen van de districtsdienaren en hun vrouwen gekend – en bovendien ook nog Frans geleerd! “
Wat je hebt gedaan heb je met volle inzet en heel je hart gedaan”, geeft de stamapostel hem de eer.

Christus als maatstaf

Negen jaar lang was districtsapostel Bernd Koberstein verantwoordelijk kerkleider in de zelfstandige nieuw-apostolische kerkgebieden in Egypte, België, Burkina Faso, Duitsland (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland), Frankrijk, Gambia, Griekenland, Irak, Iran, Jordanië, Libanon, Luxemburg, Mali, Niger, Senegal, Syrië, Tunesië, Turkije, Cyprus – en daarmee was verbonden veel reizen en grote culturele verschillen. Dat alles kan alleen, aldus de scheidende districtsapostel in zijn laatste prediking op zondag, wanneer christenen zich afmeten aan Christus!
“Laten we ons enthousiasme bewaren voor Christus”, was zijn oproep aan de gemeente.

Een christelijke leefwijze is tegelijkertijd een roeping en een teken voor de omgeving. Christus moet van binnen zijn, wanneer er Christus opstaat.

Vriend en medewerker

Stamapostel Schneider herinnert er ook aan, dat districtsapostel Koberstein in verschillende project- en werkgroepen van de internationale kerk en in de kring van de districtsapostelen wereldwijd een trouwe, loyale vriend en geëngageerde medewerker is geweest. Onder andere heeft hij maatgevend meegewerkt aan de samenstelling van de Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk.
“Dank voor alle gebeden, offers, je wonderbare liefde en geweldige arbeid”, besloot de stamapostel zijn toespraak en verleende districtsapostel Koberstein ambtsrust.

Veel arbeid, veel gebeden

Districtsapostel Rainer Storck (60) uit Rheinberg / Nordrhein- Westfalen neemt voortaan alle werkgebieden van zijn voorganger over. In Duitsland werden reeds de beide gebiedskerken Nordrhein-Westfalen en Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland samengevoegd tot het nieuwe kerkgebied West-Duitsland (zie eerder bericht).
De stamapostel sprak zijn broeder moed in voor de toekomst: “Je bent niet alleen!” Veel apostelen en dienaren, veel gemeenten en geloofsbroeder en –zusters zullen voor hem bidden en meewerken!

Gemeenten in meer dan 40 landen

In de nieuw gevormde Nieuw-Apostolische kerk West-Duitsland zijn naast de districtsapostel zeven apostelen en twaalf opzieners werkzaam. Ze verzorgen ongeveer 115.000 nieuw-apostolische christenen in de bondsgebieden Hessen, Nordrhein-Westfalen. Rheinland-Pfalz en Saarland. Daarbij komen tig-duizend gemeenten in meer dan 40 landen en gebieden wereldwijd.

 

Meer informatie kunt u hier vinden: