NAKI nieuws

De internationale districtsapostelvergadering in Dortmund is voorbij

24.11.2017

Groepsfoto met districtsapostelen en districtsapostelhelpers

Plaats van de vergadering was Dortmund/Duitsland

Stamapostel Jean-Luc Schneider (Foto’s: F. Schuldt)

Zürich/Dortmund: „Ik dank u voor de broederlijke samenwerking. Ik heb veel geleerd.” Met deze woorden liet de stamapostel de districtsapostelen en de districtsapostelhelpers het weekend ingaan. De internationale districtsapostelvergadering was gevuld met strategische en theologische thema’s.

De opmaat op donderdag werd gedaan door de Afrikaconferentie. Stamapostel Jean-Luc Schneider bad heel indringend voor de vele gemeenten op het Afrikaanse continent. Hier heeft de Nieuw-Apostolische Kerk haar grootste aantal leden. In veel Afrikaanse landen zijn de sociale, maatschappelijke en politieke omstandigheden moeilijk, maakten de verslagen van de verschillende districtsapostelen duidelijk.

De strategie in het oog houden

De internationale kerkleider riep zijn medeapostelen op, veranderingen en ontwikkelingen in het oog te houden. Een kwestie vraagt om, aldus zijn oproep, strategische oplossingen, betrouwbare statistieken en op maat genomen beslissingen. Alleen op die manier worden de komende jaren inzichtelijk en laten zich vooruitplannen, bijvoorbeeld op iets wat de bouwplannen van kerkgebouwen in de steden of de zielzorg door ambtsdragers van de kerk betreft.

Districtsapostel John Kriel uit Zuid-Afrika presenteert een succesverhaal. De in Kaapstad gevestigde nieuw-apostolische televisiezender “NAC-TV” zendt z’n religieuze programma drie keer in de week uit naar ongeveer 35.000 huishoudens. Dat zijn 80.000 kijkers. Uitgezonden worden kerkdiensten, koor –en orkestmuziek, theologische seminars en scholing voor leerkrachten. Series als “Who is…”, “Know your Church” of “Young Peoples’ Desk” worden goed ontvangen.

IJT 2019 moet internationaal worden

De BAVI, de internationale districtsapostelvergadering, hield zich vooral bezig met verder overleg over het ambtsbegrip in de Nieuw-Apostolische Kerk. Wezenlijke besluiten waren al in de laatste BAVI in Wenen genomen en door de stamapostel in een in heel Europa uitgezonden dienst voor ambtsdragers gepresenteerd. Volgens dat wordt de overname van een verantwoordelijkheid in leiding door ambtsdragers van de kerk niet meer door ambtsinzetting, maar door een opdracht ontvangen. Dat geldt sinds de BAVI in Wenen reeds voor het apostolaat van de kerk. Het toekomstige overleg zal zich bezighouden met het priesterambt en het diaconaat.

Een actueel verslag over de stand van voorbereidingen voor de Internationale Jeugddag 2019 maakt duidelijk, hoe belangrijk de kerkleiding het “I” voor internationaal vindt. Onder het motto “Hier ben ik” is jeugd uit de hele wereld uitgenodigd in Düsseldorf / Duitsland. Dat wordt met betrekking tot de uitgebreidheid van de Nieuw-Apostolische Kerk, die immers een wereldkerk is, een bijzondere uitdaging. Ondertussen heeft een representatieve rondvraag onder de jonge generatie geleerd, dat weliswaar de verschillende leeftijdsgroepen verschillende thema’s de voorkeur geven. Maar alle leeftijdsgroepen interesseren zich in gelijke mate voor klassieke kerkthema’s, zoals bijvoorbeeld de wederkomst van Christus of het leven na de dood. Daarbij krijgt de viering van de dienst de hoogste waardering.

10-Punten-Codex voor social media

De Nieuw-Apostolische kerk is al vele jaren bezig met sociale netwerken. Het bij de internationale kerkvergadering aangesloten communicatie-onderdeel verstuurt de informatie via meerdere profielen naar de gangbare media. Nu werd daarbij een gedragscode opgesteld, die geldig is voor alle mediaverzorgenden binnen de kerk. Legale, inhoudelijke en ethische doelen worden in een Social Media Guideline vastgelegd en onder de landskerken verdeeld. Stamapostel Schneider vertelt daarover: “Ambtsdragers en kerkelijke medewerkers, maar ook gemeenteleden, die hun geloof geheel vanzelfsprekend ook online belijden, moeten weten, hoe de Nieuw-Apostolische kerk over aktiviteiten in social media denkt.” Een 10-Punten-Codex beschrijft, hoe en in welke stijl de kerk zich wil presenteren, namelijk respectvol, eerlijk, legaal, verantwoordelijk en ethisch, om er een paar te noemen.