NAKI nieuws

Noord- en Oost-Duitsland: het grootste districtsapostelgebied in Duitsland

20.06.2016

photos: B. Renz

Hannover/Zürich. De kerkdienst op zondag 19 juni 2016 leidde stamapostel Jean-Luc Schneider in Hannover. Daar verleende hij op een feestelijke wijze aan districtsapostel Wilfried Klingler (67) ambtsrust. Tegelijkertijd gaf hij districtsapostel Rüdiger Krause (55) uit Hamburg de leiding over de aposteldistricten Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen - daarmee ontstaat het grootste districtsapostelgebied in Duitsland.

Hij heeft al verscheidene ambtsrustverleningen gedaan, zei de stamapostel tot de scheidende districtsapostel, maar deze is niet gemakkelijk. Ze hebben niet alleen samengewerkt - er was ook een prachtige vriendschap ontwikkeld.  "Ik zal je gewoon eenvoudigweg bedanken: de dank van de gemeente, de grote schaar van de kinderen van God - ook van degenen die al aan gene zijde zijn. Gewoon bedankt dat je een apostel van Jezus Christus was."

Grote verandering

Het is de grootste verandering in het nieuw-apostolische landschap in Duitsland van de laatste decennia. Met de woorden: "Hierbij geef ik u de opdracht om de gelovigen als districtsapostel voor te gaan," gaf het hoofd van de kerk de bestuurlijke en pastorale verantwoordelijkheid voor een totaal van bijna 90.000 nieuw-apostolische christenen in Duitsland in meer dan 500 gemeenten in de handen van districtsapostel Rüdiger Krause. De 55-jarige districtsapostel leidt daarmee qua oppervlakte het grootste districtsapostelgebied in Duitsland. Het strekt zich uit over acht bondsstaten.

Vorig jaar werd deze verandering aangekondigd. Het nieuw gevormde districtsapostelgebied heet “Nieuw-Apostolische Kerk Noord en Oost Duitsland". Geografisch gezien omvat deze de deelstaten Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Verdere kerkgebieden op de Britse eilanden en in het Noorden van Europa van Groenland via Scandinavië tot Estland alsmede de kerk in Polen zijn ook geïntegreerd in dit districtsapostelgebied.

De naam voor het nieuw ontstane district werd bepaald in een enquête. Uiteindelijk won het compromis "Noord- en Oost-Duitsland". In de genoemde enquête was deze geografische samenstelling een van de vijf meest genoemde. Districtsapostel Krause daarover: "De nieuwe naam is inderdaad een compromis, omdat het niet alle regio's dekt. Maar voor mij is dit het beste compromis, want in het grote geheel liggen beide gebieden daarin opgesloten. "

"Maak je geen zorgen"

De nieuwe districtsapostel voor dit grote gebied is Rüdiger Krause. Hij leidt sinds vijf jaar het districtsapostelgebied Noord-Duitsland en woont in Hamburg. Het was niet zijn verlangen noch zijn eigen beslissing om deze nieuwe taak op zich te nemen, merkte stamapostel Schneider op tijdens de kerkdienst in Hannover. Hij zelf had dit – als internationale kerkbestuurder - als voorkeur gezien de demografische ontwikkeling in Duitsland. "Maak je geen zorgen, God zij met je - en met je broeders en zusters in de gemeenten". Met deze woorden werd hij voor zijn nieuwe werkgebied beopdracht.

Sinds zondag heeft de nieuwe gefuseerde kerk ook een nieuwe website. Daar is meer te lezen over het afgelopen weekend in Hannover. Het nieuw-apostolische magazine nac.today zal eveneens hierover berichten.