NAKI nieuws

Grote solidariteit met de getroffenen in Parijs

16.11.2015

photo: NAK NRW

photo: J. Krämer

Zürich/Paris. Namens Bernd Koberstein wendt zich de voor de Nieuw-Apostolische Kerk in Frankrijk verantwoordelijke districtsapostel met een condoleance-schrijven aan de openbaarheid. Hij heeft met grote ontsteltenis en verbijstering van de gebeurtenissen in Parijs kennis genomen. Een van de explosies vond in de nabijheid plaats van onze kerk in Parijs-Centrum. Afgelopen zondag werd de kerkdienst door apostel Jeannot Leibfried uit voorzorg afgelast.

Sedert kerst 2012 is districtsapostel Bernd Koberstein voor de Nieuw-Apostolische Kerk in Frankrijk verantwoordelijk. Het was voor hem een bijzondere ervaring, aldus zijn commentaar , dat hij toch al volgens planning op 15.11.2015 in het district Algrange-Metz was ingedeeld. Daar kon hij dicht bij de geloofsbroeders- en zusters in de kerk in Metz en in geheel Frankrijk zijn. „We doorleefden een bijzondere en diepgaande kerkdienst“, aldus de kerkleider. Aan het begin betuigde hij zijn deelneming. Hij verzocht de gemeente om te gaan staan en sprak een bijzonder gebed voor alle slachtoffers en alle leeddragenden in Frankrijk uit.


De districtsapostel werd vergezeld door een overweldigende golf van solidariteitsbetuigingen van broeders en zusters in Duitsland. In vele e-mails hebben ze toegezegd om niet alleen voor hun geloofsbroeders- en zusters in Frankrijk innig te bidden, maar ook voor de slachtoffers en de achtergeblevenen. Deze toezegging vormde een gedeelte van zijn woorden van troost voor de gemeente.

Troostbrief aan de gemeenten

Aanstaande woensdag en zondag zal in de gemeenten in Frankrijk een brief van de districtsapostel worden voorgelezen. Ook daarmee, aldus de zielenherder, wil hij de geloofsbroeders- en zusters zijn nabijheid in deze bijzondere dagen laten blijken. Daarin schrijft hij onder andere dat hij op zondag na de kerkdienst met twee jonge broeders kon spreken die twee van hun vrienden bij de aanslagen in Parijs hadden verloren. „Ik heb de beiden in de armen genomen en ze beloofd om voor hen en de getroffenen te bidden.“
In deze momenten van droefheid en betrokkenheid „gaan wij naar onze hemelse Vader en leggen onze kleine kinderhand in zijn grote Vaderhand“ – dan zijn we getroost en voelen ons bij Hem geborgen. „Laat ons met elkaar bidden – voor ons, de slachtoffers en alle mensen die een leed te dragen hebben.“

Woorden van troost en solidariteit

Ook de andere Europese districtsapostelen brachten hun solidariteit tot uiting. Districtsapostel Markus Fehlbaum uit Zwitserland sprak erover dat in de nacht van vrijdag op zaterdag er veel verschrikkelijks is gebeurd. „Er zijn zoveel mensen, die in nood en in grote moeilijkheden op deze wereld zijn.“ Vele mensen lijden onder terreur, extremisme en oorlog. „Wij worden er ons steeds meer van bewust hoe moeilijk het op deze wereld is geworden om in vrede te kunnen leven.“

De districtsapostelen in Duitsland schreven eveneens brieven van troost en ontsteltenis aan hun gemeenten. Districtsapostel Rüdiger Krause uit Hamburg legde de focus op het vertrouwen in God en raadde aan tot bedachtzaamheid: „Een vermenging met het vluchtelingen-thema is niet van toepassing en gaat voorbij aan de zaak. Wij willen bedachtzaam handelen vanuit de kracht van de Heilige Geest en zoeken de nabijheid tot onze God, Die voor ons altijd weer een toevlucht is en zal blijven.“

„Wij zijn ontsteld over deze situatie en het beroert ons op een bijzondere wijze omdat wij ze bijna van dichtbij meebeleven.“ Dit zei districtsapostel Rainer Storck, leider van de Nieuw-Apostolische Kerk Nordrhein-Westfalen. „Laat ons op een bijzondere wijze voor de slachtoffers en hun verwanten bidden, maar ook voor de vrede in de wereld.“

Al op de vroege zaterdagmorgen reageerde de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal op de terreuraanslagen in Parijs. De kerkwoordvoerder Peter Johanning verklaarde dat „Wij zijn zeer getroffen. Meer dan 120 doden, vele gewonden en getraumatiseerde mensen. De omgeving waarin het zich heeft afgespeeld is schokkend. Wij kennen nog niet alle achtergronden, maar het is duidelijk dat wij willen bidden en ons met degenen verbinden die op deze momenten onze solidariteit en hulp verwachten. Dat God, onze Heer, vrede in de harten mag leggen.“

»Zo verlaat ik mij op Hem«

Afgelopen zondag in de kerkdienst in Zwickau reageerde stamapostel Jean-Luc Schneider op de verschrikkelijke gebeurtenissen. Hij bracht zijn solidariteit en zijn medeleven tot uiting en sprak van droefheid onder de mens als christen. Iedere week gebeuren er verschrikkelijke gebeurtenissen op de wereld: nu treuren wij om de slachtoffers in Frankrijk, in Kenia, in Afghanistan, in Syrië of ergens anders. Ze zijn onze medemensen die in diepe leed gehuld zijn.

Vervolgens heeft hij uit Psalm 27 voorgelezen. Daarin staat: „al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER, alle dagen van mijn leven.“ (uit de verzen 3 en 4).

Over de reactie van de internationale kerkleider, stamapostel Jean-Luc Schneider, hebben wij een video-verslag op nac.today.