NAKI nieuws

Pinksterdienst: „Op de kracht van de Heilige Geest vertrouwen“

26.05.2015

Photos: Peter Johanning

Zürich/Lusaka. Het was het hoogtepunt bij het traditionele pinksterfeest van de Nieuw-Apostolische Kerk: de centrale kerkdienst met de kerkleider, stamapostel Jean-Luc Schneider. Zijn kernuitspraak was: „Laat ons op de kracht van de Heilige Geest vertrouwen.“

Onder het motto „Holy Spirit – Our Guide and Comforter“ vindt het grote feest van de Nieuw-Apostolische Kerk 2015 in Zambia plaats. Na een vergadering van bijna apostelen in Afrika en een concert op zondag, kwamen tienduizenden van nieuw-apostolische christenen op zondag te Lusaka bijeen in het „National Heroes Stadium“. Nog eens miljoenen kerkleden konden de kerkdienst per video-uitzending via satelliet, internet en radio volgen.

De roep van God beantwoorden

De kerkdienst had als grondslag het bijbelwoord uit Openbaring 22:17: „De Geest en de bruid zeggen: kom!“ Als eerste ging stamapostel Schneider in op het land Zambia als gastheer. In dit land is de Nieuw-Apostolische Kerk met ongeveer 1,1 miljoen gelovigen het hoogste vertegenwoordigd dan nergens anders op de wereld – met uitzondering van het buurland, de Democratische Republiek Congo.

Ook wanneer in andere regio’s de toeloop niet zo goed is of misschien zelfs achteruit loopt: voor God zijn zaken als landsgrenzen onbelangrijk, zo benadrukte de kerkleider. „Belangrijk is het dat diegenen die door God worden geroepen, de roep beantwoorden.“

De kracht uit de Heilige Geest


De stamapostel zei dat waar ook in de kerk van Christus het evangelie wordt gepredikt, daar is de Heilige Geest tegenwoordig. Zijn kracht werd al door de Heilige Waterdoop werkzaam – als versterking in de strijd tegen de zonde. „De kracht van de Heilige Geest komt ten volle tot ontplooiing door het apostelambt“, hiermee verwees stamapostel Schneider naar het sacrament van de Heilige Verzegeling. En de kracht is ook merkbaar in het Heilig Avondmaal. De macht van de Heilige Geest bewerkt de ware tegenwoordigheid van Christus in de afgezonderde hostie.

Het bijbelwoord „De Geest en de bruid zeggen: kom!“ is niet alleen maar een uitnodiging van de Heilige geest, maar is ook een uitdrukking van verlangen van de gemeente naar de gemeenschap met Jezus Christus. De roep houdt in: „Kom, hoe u ook bent. God houdt van u. Hij heeft u vergeven.“ En daarop antwoordt de gemeente: „Kom, God heeft u vergeven en – wij ook“. Hiermee verwees de kerkleider naar de kracht van vergeving, verzoeking en eendracht.

Een uitvoerig verslag over de kerkdienst met de stamapostel alsmede verdere verslagen over het pinksterfeest kunt u lezen op nac.today.