NAKI nieuws

Pinksterdienst: miljoenen gelovigen over de hele wereld bij de uitzending

02.05.2015

De weg van de uitzending van de Pinksterdienst

Pinksteren 2015 in Lusaka: “Holy Spirit – Our Guide and Comforter”

Zürich / Lusaka. De dienst met Pinksteren is voor nieuw-apostolische christenen op meerdere manieren bijzonder, er vinden reeds sinds jaren regelmatig satellietuitzendingen van de dienst met de stamapostel plaats. Voor het Pinksterfeest van dit jaar wordt stamapostel Jean-Luc Schneider in Zambia/ Afrika verwacht. Daarbij zullen ook opnieuw duizenden gemeenten over de hele wereld per videosignaal aangesloten zijn.

Ongeveer 70.000 bezoekers zullen ter plekke de dienst kunnen beleven. Ter plekke is dit keer het “National Heroes Stadium” in Lusaka, de hoofdstad van Zambia. Stamapostel Schneider zal in het Engels prediken en aan het altaar zin voor zin in de landstaal Nyanja vertaald worden. In cabines zullen meerdere vertalers zitten, om het dienen voor de aanwezigen en ook voor het doorsturen naar de zendcentrale in Frankfurt in de talen Duits, Frans, Kiswahili, Portugees en Spaans.

Dienst in 25 talen in 100 landen

Een zendgemachtigde uit Zuid-Afrika zal de dienst met camera’s en microfoons opnemen en de opnames samen met de vertalingen via satelliet naar Duitsland naar het Bischoff Verlag van de kerk in Frankfurt am Main sturen. Hier wordt het signaal verder in 18 talen vertaald, zodat de dienst in totaal in 25 talen via satelliet, glasvezel en radioverbinding over alle vijf continenten in meer dan 100 landen uitgezonden wordt!

Voor gemeenten in Zuidoost Azië en een paar landen in Afrika en ook de gelovigen die niet per satelliet bereikbaar zijn, bestaat de mogelijkheid, de dienst via internet te volgen. Daartoe staan dertien zogenoemde streams in verschillende bandbreedtes en kwaliteitsniveaus en verschillende talen ter beschikking. Wegens het tijdverschil in Amerika wordt de uitzending opgenomen en op een later tijdstip in de gemeenten uitgezonden.

25 Jaar SAT-uitzendingen

Reeds in 1946 vond de eerste geluidsuitzending plaats- destijds via het telefoonnet. In 1951 volgde de eerste uitzending per postkabel, naar de 40.000 nieuw-apostolische gelovigen die in Duitsland waren aangesloten. Reeds in het begin van de jaren 1980 kwam bij het geluid steeds vaker het beeld, dankzij de technologie. Ten slotte brengt het jaar 1990 de première: de lang voorbereide wissel naar satellietuitzending – meer dan 800 ontvangststations in West-Europa zijn aangesloten. Daarom viert de Nieuw-Apostolische Kerk dit jaar haar 25-jarig jubileum van de SAT-uitzendingen.

Sinds het midden van de jaren 1990 wordt de jaarlijkse Pinksterdienst in de VS, Canada, het zuiden van Afrika en ondertussen ook in Zuid-Amerika ontvangen. In 2005 waren voor het eerst landen in Zuidoost Azië en Australië erbij. Sinds 2007 zijn via internet de uitzendingen mogelijk.

Groot netwerk voor uitzendingen

Op dit moment zijn in meer dan 40 landen in Europa en delen van Azië meer dan 1600 nieuw-apostolische gemeenten voor de ontvangst van diensten via satelliet en deels via internet toegerust. Het gebied strekt zich uit van het noorden van Scandinavië tot in het zuiden in Madeira, Malta, Cyprus en Israël als ook van de Azoren in het westen tot achter de Oeral in het oosten.

Vanuit de zendplaats van dit jaar in Lusaka legt het signaal tot aan de ontvangstplaatsen ongeveer 144.000 kilometer af. Daarvoor zijn slechts een paar seconden nodig.

Meer is te lezen in ons bericht op nac.today en ook onder Dossier über Pfingsten