NAKI nieuws

Nieuw lid in de AG KKR

17.04.2015

Apostel Clement Haeck (links) is het nieuwe lid van de AG KKR

Opziener Paul Imhof neemt afscheid (foto’s: NAKI)

Zürich. Apostel Clement Haeck is een nieuw lid in de AG Kontakte zu Religionen und Konfessionen (AG KKR) (werkgroep contacten tot religies en confessies). Hij volgt opziener Paul Imhof op die na zijn ambtsrustverlening in oktober 2013 ook afscheid nam van actieve deelname aan deze werkgroep. Clement Haeck is 62 jaar en woont in Luxemburg.

Door de voorzitter van de AG KKR, apostel Volker Kühnle (NAK Zuid-Duitsland), werd de nieuwe collega hartelijk begroet: „We heten u in ons midden welkom en wensen dat er mooie impulsen komen, in het bijzonder voor de naburige landen in Europa.“ Apostel Haeck heeft goede contacten met kerkvertegenwoordigers in Luxemburg. Onlangs waren er voor een kerkdienst met stamapostel Jean-Luc Schneider in Luxemburg ettelijke kerkleiders gekomen (zie eerder verslag). De aansluitende uitwisseling van gedachten na de kerkdienst verliep in een zeer vriendelijke, ontspannen atmosfeer. Clement Haeck spreekt Duits en Frans. Hij verzorgt als apostel in de gebiedskerk Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland naast de gemeenten in Rheinland-Pfalz en in  Saarland alsmede in België en Luxemburg ook de Noord-Afrikaanse landen Algerije, Marokko en Tunesië en ook in Centraal-Afrika Burkina Faso en Nigeria.

Overtuigd Europeaan

Hij verheugd zich op de samenwerking in de werkgroep, op de vele gesprekken en contacten met andere kerken: „Ich wil graag de waardevolle werkzaamheden van de AG KKR ten volle ondersteunen. Ook is het mij, komende uit een klein land en overtuigd Europeaan, een behoefte om de samenwerking met andere kerken in geheel Europa te intensiveren en in het bijzonder om in de Franstalige gebieden nieuwe, tot nu toe niet bestaande contacten aan te knopen.“

Goede contacten met andere kerken

Opziener Paul Imhof had eind 2014 afscheid genomen van de werkgroep. Hij werd op 20 oktober 2013 ambtsrust verleend en ging daarna nog een tijdje door. In het bijzonder de goede contacten met Zwitserse kerken en instituties hebben de werkzaamheden van de werkgroep in dit gedeelte van Europa zeer beïnvloed.

Verdere leden van de werkgroep zijn apostel Rolf Wosnitzka (NAK Midden-Duitsland) en opziener Peter Johanning (NAKI).

Categorie: NAKI nieuws