NAKI nieuws

João Misselo is de nieuwe districtsapostelhelper in Angola

25.02.2015

Een grote gemeente in Luanda...

...wacht op de stamapostel

Districtsapostelhelper Misselo (links) ontvangt zijn nieuwe opdracht (Foto‘s: H. Bethke)

Luanda/Zürich. João Uanuque Misselo is de nieuwe districtsapostelhelper in de grote Afrikaanse gebiedskerk Angola. Op zondag 22 februari 2015 gaf stamapostel Jean-Luc Schneider de apostel deze extra opdracht. Dit vond plaats tijdens een kerkdienst in Luanda. Bovendien werden ook twee mannen  tot apostel gewijd.

Stamapostel Schneider benadrukte tijdens deze recente reis naar Angola dat met deze versterking in zielzorg de Nieuw-Apostolische Kerk rekening houdt met het gestaag groeiend aantal leden in het Afrikaanse land. Na een bescheiden begin temidden van een burgeroorlog ontwikkelde de Nieuw-Apostolische Kerk in Angola zich tot een ongeveer 250.000 leden tellende gemeenschap. 17 Apostelen en 10 opzieners verzorgen meer dan 2.200 gemeenten. Sinds 2005 bestaat daar ook nog de laag van „lead apostle“. Met João Uanuque Misselo heeft nu een van hen ook de bijkomende verantwoordelijkheid als districtsapostelhelper overgenomen.

Opdracht en wijdingen

Stamapostel Jean-Luc Schneider gaf de 49-jarige Misselo tijdens een kerkdienst op 22 februari in Luanda de nieuwe taak. Bovendien werden er twee nieuwe apostelen gewijd: opziener Serverino José Ndala (44) en districtsoudste Manuel Quefasse Mulipa (50).

Apostel Misselo werd in Zambia geboren, en woonde tussendoor in het vroegere Zaïre (Kongo) en leeft sinds 1983 in Angola. In hetzelfde jaar begon hij met de opbouw van de Nieuw-Apostolische Kerk in het land. Zijn eerste kerkelijk ambt als diaken ontving hij in 1985. In 1997 werd hij tot apostel gewijd door de toenmalige stamapostel Richard Fehr. Als districtsapostelhelper zal João Uanuque Misselo aan de zijde van districtsapostel  Rainer Storck (Nordrhein-Westfalen) werkzaam zijn.

Kerkdienst op zaterdag in Uíge

Op zaterdag 21.02.2015 stond al een bezoek aan de provincie Uíge op het programma. Per chartervlucht reisden de stamapostel en zijn begeleiders naar het noorden van het land. Daar vond  ´s middags een kerkdienst in „Ciné“ plaats. De kerkdienst werd in een nabijgelegen zaal per beeld en geluid uitgezonden. Op deze manier konden meer dan 5.000 gelovigen de preek volgen, daaronder ook vertegenwoordigers van het provinciebestuur. Met hen vond na de kerkdienst een uitwisseling van gedachten tijdens een tussendoortje plaats. Daarbij werd overeengekomen om de goede samenwerking voort te zettten, in het bijzonder voor wat de sociale betrokkenheid van de kerk betreft.

U kunt een uitvoerig artikel lezen op de internationale website nac.today.