NAKI nieuws

Motto 2015: Vreugde in Christus - Joy in Christ – La joie en Christ – Alegría en Cristo

02.01.2015

Stamapostel Jean-Luc Schneider

De gemeente op nieuwjaarsmorgen verwachtte hem

„Vreugde in Christus“ (foto’s: NAK NRW)

Zürich. „Vreugde in Christus“ – dit motto voor het nieuwe jaar 2015 heeft stamapostel Jean-Luc Schneider aan de wereldwijde gemeente van nieuw-apostolische christenen gericht. Hij wil daarmee op de kracht wijzen die christenen uit een innige betrekking met de Zoon van God kunnen ontvangen. Weliswaar weet niemand – ook hij niet -, wat het nieuwe jaar zal brengen, maar wij kunnen nu al prioriteiten stellen.

Met spanning werd de kerkdienst op nieuwjaarsmorgen met de kerkleider in de gebiedskerk Nordrhein-Westfalen verwacht. Stamapostel Schneider kwam naar Herne-Wanne-Eickel, waar een groot kerkgebouw van de Nieuw-Apostolische Kerk met 1.000 zitplaatsen staat. Hij benadrukte de belangrijkheid van innerlijke vreugde en gaf daarvoor meerdere concrete voorbeelden. Bijvoorbeeld de vreugde in de gemeenten. Ook in een gemeente kan vreugde ervaren worden, zelfs wanneer men klein is of de gemeenteleden geheel verschillende karakters hebben. „Wij willen er bewust van zijn dat God ons samen heeft gebracht, om ons gemeenschappelijk naar het rijk van God te leiden“, aldus de kerkleider. De gemeente is geen groep van consumenten, maar een werkgemeenschap waarin het op een ieder aankomt. De ander op haar waarde te schatten, hem op te nemen als een jongere van Christus, het meewerken in de gemeente – enkele aspecten waar wij de vreugde kunnen verhogen. Voor een gemeente is het iets bijzonders wanneer een kind wordt gedoopt. Jezus heeft al daarover gezegd dat in de hemel vreugde over een zondaar heerst die tot God komt. Deze vreugde kan ook de gemeente ervaren.

Zich samen verheugen

Hij is zich ervan bewust dat een dergelijk motto in het licht van toekomstprognoses en de situatie in vele gemeenten niet zou kunnen getuigen van realiteitszin. Echter: „Wanneer de omstandigheden zo zijn, dan heeft God zij toegelaten. Dat is mijn vaste overtuiging“, aldus stamapostel Schneider. Af en toe heeft hij ook de indruk dat het eenvoudiger kan zijn om samen te rouwen in plaats van zich te verheugen: „Wij voelen ons vaak jaloers wanneer iemand zich over iets verheugt.“ Uit de liefde van God kan zich echter een ieder zonder voorbehoud met de naaste blij te zijn. „Probeer het toch eens“, zo riep de stamapostel op.

En alles zal op de Heer betrekking moeten hebben: Hij heeft beloofd om weer te komen – dit is en blijft het geloofsdoel van nieuw-apostolische christenen. Hij geeft vrede, verhoort onze gebeden, geeft ons kracht in de strijd tegen de zonde.

Vreugde in het dagelijkse leven

Hij wenst de gelovigen ook vreugde in het dagelijkse leven. Dit is gezien de dagelijkse omstandigheden niet gemakkelijk, maar God zal de noodzakelijke gaven en krachten schenken, zo zegt hij met grote zekerheid. „ In het nieuwe jaar wachten niet alleen maar beproevingen, maar ook goede dingen zoals de hulp van God“, zo gaf hij de gelovigen moed. Ook over gezondheid en meer geld mag zich een ieder verheugen. Het verzoek van de stamapostel: „Laten we datgene wat God geeft in de zin van het evangelie inzetten.“ En: „Wanneer de naaste zich verheugt, dan kunnen wij dat samen met hem doen.“

Nieuwjaarstoespraak online

De internationale kerkleider hield zijn eerste kerkdienst in het nieuwe jaar in Herne-Wanne-Eickel. De preek werd door middel van satelliet naar vele gemeenten in Nordrhein-Westfalen en andere Europese gebiedskerken uitgezonden. Voor het nieuwe jaar gaf de stamapostel met „Vreugde in Christus“ een nieuw motto en gaf aanwijzingen voor bronnen van vreugde.

U kunt daarvoor ook een uitvoerig verslag op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk Nordrhein-Westfalen lezen.

Ook het nieuwe internetmagazine nac.today heeft als onderwerp het nieuwe motto en laat de nieuwjaarstoespraak van stamapostel Jean-Luc Schneider zien.