NAKI nieuws

Verandering bij de wijding en ambtsrustverlening van opzieners

17.10.2014

Stamapostel Jean-Luc Schneider (foto: NAK BB)

Zürich. Een verandering met betrekking tot de wijding en ambtsrustverlening van opzieners is door de internationale kerkleider, stamapostel Jean-Luc Schneider, bekend gemaakt. Na een uitvoerige discussie tijdens de bijeenkomst van districtsapostelen, op dit moment in Berlijn, het besluit samen dat vanaf 1 januari 2015 de stamapostel de wijding en ambtsrustverlening van opzieners in principe aan de verantwoordelijke districtsapostel is gedelegeerd.

Tot nu toe was het de gewoonte dat de stamapostel deze handelingen persoonlijk uitvoerde. De historische achtergrond daarvan is interessant: tot in de jaren 40 van de afgelopen eeuw voltooiden de districtsapostelen deze handelingen. Stamapostel Bischoff schreef hierover in een brief aan de districtsapostel dat hij hen bijzondere aanwijzingen wilde geven voor het geval dat een opziener ingezet zou moeten worden. Pas tijdens de ambtstijd van stamapostel Walter Schmidt wijdde de kerkleider de opzieners of verleende hen ambtsrust.

Verandering van de huidige traditie

In afstemming met de districtsapostelen wereldwijd wijzigt stamapostel Jean-Luc Schneider deze gewoonte en geeft daarvoor de volgende redenen: ten eerste kennen de districtsapostelen de opzieners beter dan hij. Bovendien heeft hij gehoord dat de meeste opzieners aan een ambtsrustverlening door hun districtsapostel van hun werkgebied de voorkeur geven. Ook omdat kerkdiensten met de stamapostel vaak per satelliet worden uitgezonden, zijn de broeders die worden gewijd in het grootste gedeelte van de aangesloten gemeenten nauwelijks bekend.

Zo kwam de bijeenkomst van districtsapostelen in Berlijn tot het besluit dat vanaf 1 januari 2015 de stamapostel de wijding en ambtsrust verlening van opzieners in principe aan de verantwoordelijke districtsapostel delegeert.

Wereldwijd werden in het jaar 2013 32 opzieners gewijd.

Categorie: NAKI nieuws