NAKI nieuws

Bijeenkomst van districtsapostelen in Berlijn begint met Afrika

15.10.2014

Afrikaanse thema’s stonden op de eerste dag...

...van de bijeenkomst van districtsapostelen in Berlijn...

...op de agenda (foto’s: NAKI)

Berlin/Zürich. Een andere zonnige dag in Berlijn begint. Uit alle delen van de wereld zijn de 28 deelnemers aan de internationale bijeenkomst van districtsapostelen (BAV) gearriveerd: de stamapostel als beschermheer en voorzitter alsmede 19 districtsapostelen en acht districtsapostelhelpers. Onder hen is ook districtsapostelhelper Enrique Minio uit Argentinië. Hij ontving zijn nieuwe opdracht twee weken geleden tijdens de dienst van Dankdag voor de Oogst in Buenos Aires (zie eerder verslag).

Allereerst kwamen de kerkleiders bij elkaar die op het Afrikaanse continent werkzaam zijn. Dit is sinds stamapostel Wilhelm Leber zo ingeburgerd. Thema’s zijn er genoeg: ditmaal gaat het om de verdere ontwikkeling van het Afrikaanse ledentijdschrift „African Joy“. Al in 2008 besloot de BAV in New York dat er een officiële, regelmatig verschijnend tijdschrift voor de leden van alle huishoudens in Afrika moet komen. Inhoud: vier pagina’s internationaal, vier pagina‘s nationaal. Er werd toen een team samengesteld, met als voorzitter districtsapostel  Michael Depner uit Kongo.

Hoge oplage, geringe prijs

Meer dan een miljoen tijdschriften in 20 talen werden in 2013 gedistribueerd. Daarbij worden nieuw-apostolische huishoudens in 20 Afrikaanse landen bereikt. Hoe het verder zal gaan met deze succesvolle invoering? Daarover hebben de districtsapostelen uitvoerig gediscussierd.

Een ander thema was de pinksterkerkdienst in Lusaka, Zambia in het komende jaar. Deze zal - zoals in de Nieuw-Apostolische Kerk gebruikelijk -  per satelliet worden uitgezonden. Dat zal een grote gebeurtenis zijn voor de kerk in Zambia die daarover een artikel op hun webiste heeft gepubliceerd: www.naczam.org.zm.

Ook de katechismus in vragen- en antwoorden vorm was een belangrijk thema. In welke talen zal deze vertaald gaan worden, voor wie zijn deze bestemd? Zulke vragen waren het middelpunt van discussie. 

Innig gebed voor de slachtoffers van Ebola

De vergadering werd ingeleid door de stamapostel die een innig gebed hield voor de slachtoffers van het Ebola-virus in de verschillende landen van Afrika. Hij bad om kracht voor de families waar verwanten zijn gestorven. Hij bad ook voor de zieken, dat zij kracht mogen krijgen en voor de artsen dat hen goede middelen ter beschikking mogen staan. Helaas heeft deze vreselijke ziekte ook vele nieuw-apostolische families getroffen.

Morgen zal de internationale bijeenkomst van districtsapostelen ingeluid worden. Zij zal twee dagen duren tot en met vrijdag. Verdere informatie zal op site van de Nieuw-Apostolische Kerk Berlin-Brandeburg staan: www.nak-berlin-brandenburg.de.

Categorie: NAKI nieuws