NAKI nieuws

Nieuw team, nieuwe media, nieuwe inhoud: kerk combineert journalistieke krachten

14.10.2014

Het nieuwe communicatieteam bij NAKI (foto: NAKI)

Zürich. De Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal (NAKI)  heeft opnieuw nagedacht over de wijze van communicaite. Voor het nieuwe concept heeft stamapostel  Jean-Luc Schneider het groene licht gegeven alsook voor de opbouw van een nieuwe afdeling. Hij wil inhoudelijk als vanuit de personele kant nieuwe wegen inslaan  om het aanbod aan informatie voor de kerkleden (online en via de tijdschriften)  nog sterker dan voorheen internationaal uit te bouwen.

Kerkwoordvoerder Peter Johanning, sinds 1996 in dienst van NAKI, krijgt ondersteuning door Andreas Rother (45) en Oliver Rütten (39). Andreas Rother is een geschoolde journalist, was ongeveer 20 jaar werkzaam als redacteur bij dagbladen, en gaf daarna jaren lang leiding aan de gehele redactie van de kerkeigen Bischoff-Verlag en is een specialist in journalistieke teksten. Oliver Rütten is 17 jaar actief als journalist, en bouwde als projectleider het kerkeigen sociale netwerk nacworld.net op en onderscheidt zich door zijn hoge mate van professionaliteit op het gebied van foto en video. Ze werken samen met een netwerk van communicatie-professionals uit alle 19 districtsapostelgebieden van de Nieuw-Apostolische Kerk.

Nieuwe extra website

De NAKI combineert haar journalistieke activeiten onder een dak. Daar behoren naast de website Nieuw-Apostolische Kerk.org, het netwerk nacworld.net en de smartphone apps Nieuw-Apostolische Kerk News en Katechismus ook twee nieuwe toe: vanaf het nieuwe jaar zal een nieuwe website beschikbaar zijn die op een journalistieke manier over het wereldnieuws zal berichten en wezenlijk meer achtergrondinformatie zal gaan bieden dan de huidige media. Terwijl hier het actuele magazine-karakter zal domineren, staat op de website nak.org de kerk zelf op de voorgrond met overwegend statische content, in het bijzonder gericht op de leer en de organisatiestructuur. Zij zal in de talen Engels, Duits, Frans en Spaans beschikbaar zijn.

Een nieuw tijdschrift voor de leden

Aan de andere kant verschijnt voor het eerst in 2015 een nieuw tijdschrift voor leden. Eenmaal per kwartaal verschaft zij  kernelementen uit de prediking van de stamapostel, belangrijke uitspraken over de leer van de kerk evenals nieuws uit de districten en gemeenten uit de nieuw-apostolische  wereld. De publicatie is verkrijgbaar in het Engels, Frans en Spaans, en dus een aanvulling op het bestaande assortiment. Het Duitstalige tijdschrift "Onze Familie" zal het officiële orgaan van de Nieuw-Apostolische Kerk blijven, in vele delen van Afrika zal het populaire magazine "African Joy" blijven. Het nieuwe tijdschrift kan bij behoefte worden vertaald in de eigen taal van de verschillende districtsapostelgebieden en neemt hiermee de functie over van de internationale edities van de "Onze Familie", in het bijzonder de zogenaamde mini-edities van de "Onze Familie".

Werelden dichten bij elkaar brengen

"De bundeling van de journalistieke krachten en de afstemming van de verschillende media is een grote uitdaging," aldus de kerkwoordvoerder Johanning. Hij heeft alle vertrouwen op de samenwerking met de nieuwe collega's, met het Bischoff Verlag en met de vaklieden uit de verschillende gebiedskerken. "We kijken ernaar uit  om verder te gaan  met het benutten van onze ervaring en kennis voor de kerk," vullen de redacteuren  Rütten en Rother aan. De voorbereidingen zijn al in volle gang. "Mijn doel is niet alleen om de leer van onze kerk snel en wereldwijd over te brengen aan onze leden", aldus stamapostel Schneider: "Maar we willen ook de verschillende levenswerelden van onze broeders en zusters dichter bij elkaar brengen."