NAKI nieuws

Pinksteren 2014: Geven is zaliger dan nemen

08.06.2014

Some 50,000 believers assembled in the Olympia Stadium

Chief Apostle Jean-Luc Schneider bids farewell

The Pentecost service was transmitted around the world from Munich by satellite (photos: F. Schuldt)

München/ Zürich. Een wereldwijd per satelliet uitgezonden dienst – miljoenen Nieuw-Apostolische christenen op alle continenten beleefden de Pinksterdienst met hun kerkleider Jean-Luc Schneider. Alleen in het Olympiastadion in de hoofdstad van Bayern waren 50.000 gelovigen. De stamapostel riep in zijn Pinksterboodschap de gelovigen ertoe op., nog sterker in de liefde tot God en de naaste werkzaam te zijn: “Geven is zaliger dan nemen.”

De thermometer wees ongeveer 30 graden aan toen om 10 uur  op Pinksterzondag, 8 juni 2014, de afsluitende dienst begon van de eerste Internationale Kerkdag van de Nieuw- Apostolische Kerk. Ondanks deze hoge temperaturen vulden meer dan 50.000 bezoekers de tribunes van het Olympiastadion. De dienst werd live uitgezonden via satelliet naar meer dan 100 landen wereldwijd.

“Met liefde aan het werk”

Bij het begin van de dienst herinnerde stamapostel Jean-Luc Schneider aan het motto voor het jaar 2014: “Met liefde aan het werk.” Dat is geen motto voor maar een jaar. “Met liefde aan het werk moet een vast bestanddeel van ons geloofsleven zijn,” riep de stamapostel op. De liefde is onmisbaar, om zich op de wederkomst van Jezus, het geloofsdoel van de Nieuw- Apostolische christenen, voor te bereiden.

Als basis voor de dienst en de prediking las de kerkleider het bijbelwoord uit Romeinen 5: 5 voor: “Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest, die ons gegeven is.”

“Uw hoop zal niet worden teleurgesteld”

Met betrekking op het eerste deel van het bijbelwoord benadrukte de stamapostel, dat de hoop van de mensen op God niet teleurgesteld wordt. “We hopen op Zijn wederkomst, op het heil, op Zijn hulp.” Deze hoop grondt op de liefde van God. En Jezus heeft de mensen beloofd, dat niemand hen kan scheiden van de liefde van God. Opnieuw herhaalde de stamapostel de belofte: “Uw hoop zal niet teleurgesteld worden!”

Hij belichtte in zijn prediking ook de uitwerkingen van de liefde van God: “De liefde is in ons hart uitgegoten, ze moet steeds verder groeien.” Voor iedereen betekent dat, zijn beslissingen steeds te onderzoeken, of ze door de liefde tot God en tot de naaste bestemd waren. “Ons wezen moet door de liefde tot God en de naaste vormgegeven worden!”

Geven – zonder berekening”

Het voorbeeld is God: Hij geeft aan de mens zonder berekening, zonder voorwaarden, zonder tegenprestatie. “God laat de zon schijnen over goeden en kwaden”, herinnert de stamapostel. “God is de gevende, Die ons liefheeft. Ook wij willen geven – zonder berekening en zonder te wachten op een tegenprestatie.” Jezus heeft ertoe opgeroepen de armen uit te nodigen voor de maaltijd, die het niet kunnen vergelden. “Wie liefheeft, geeft zonder tegenprestatie, zonder berekening.”

“Geven is zaliger dan nemen”

De stamapostel gaf de gelovigen voor het thema liefde het bekende bijbelwoord mee op weg: “Geven is zaliger dan nemen.” Want: “Geven brengt ons dichter bij God, in de gemeenschap met Jezus Christus.” Waar de liefde van God werkzaam wordt, wordt men gedreven te geven – zonder de verwachting van een vergelding.

De stamapostel noemde als voorbeeld het gezin en het huwelijk. Vaak is het huwelijk tegenwoordig tot een belangengemeenschap geworden. “Een paar blijft bij elkaar, zolang de enkeling er belang bij heeft. Ieder verwacht, dat hij precies zoveel krijgt, als hij geeft.” Dat is geen mooie ontwikkeling. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de ouders, de kinderen in de liefde van God op te voeden en hen reeds bij te brengen, dat geven zaliger is dan nemen

Consumentengedrag heeft in de kerk geen ruimte

De stamapostel noemde nog een concreet voorbeeld: In het gemeenteleven ontstaat soms de tendens tot een door de maatschappij ingegeven consumentenhouding. “Consumentengedrag heeft in de kerk geen ruimte.” Het is verkeerd bij elke inzet naar het resultaat te kijken en te verwachten, dat er iets terugkomt. “Het gaat niet om een zichtbaar resultaat, maar om de werkzame liefde – zonder verwachting van een tegenprestatie”, zei hij.

Deze boodschap betrok hij ook op de gemeenten in Afrika en in  andere landen. Vaak bestaat de verwachting, dat de kerk dit of dat moet geven. In plaats van deze verwachting gaat het er veel meer om te geven, dan te nemen.

Dank aan alle helpers

Na het einde van de dienst dankte stamapostel Schneider alle helpers, die de Kerkdag op deze manier mogelijk hebben gemaakt. Met veel applaus beloonden de 50.000 deelnemers in het stadion de inzet van de vele vrijwilligers. Ook stamapostel i.r. Leber, die met Pinksteren 2013 in de rust was gegaan, betrad onder daverend applaus het podium en richtte een paar woorden tot de toehoorders over de hele wereld.

Toen eindigde de Pinksterdienst met het lied van de Internationale Kerkdag “Zing een lied over God”.

De Kerkdag gaat door tot zondagavond. Om 18 uur sluiten de stands van de kerkgebieden op het Coubertinplein hun deuren. Daarna zal de eerste Internationale Kerkdag van de Nieuw- Apostolische Kerk geschiedenis zijn.