NAKI nieuws

“De naaste liefhebben, zoals hij is”

07.06.2014 Door: A. Rother

The Olympia Hall was fully occupied

Chief Apostle Jean-Luc Schneider gave some interesting insights into the Church’s work

Many different questions from various subject areas were up for discussion (photos: NAC Southern Germany)

München / Zürich. “Laat liefde heersen – wederkerig!” Daartoe heeft de internationale kerkleider, stamapostel Jean-Luc Schneider, bij de Internationale Kerkdag van de Nieuw-Apostolische Kerk in München opgeroepen. Daarvoor  had hij bij een podiumdiscussie in de volledig bezette Olympiahal een paar “hete hangijzers” aangepakt.

“Het rijk Gods is midden onder u”- Wat betekent dit motto van de Internationale Kerkdag in de praktijk van alle dag? Het antwoord op deze vraag was bij het gebeuren in de Olympiahal het eigenlijke motief. Ook op het podium zaten: districtsapostel Michael Ehrich, de gastheer van de Kerkdag, professor dr. Hans-Jörg Bullinger, voormalig voorzitter van de Fraunhofer-Stichting en Monika Bleutgen, die zich binnen de kerk bezig houdt met de onderwerpen onderwijs, muziek en gemeenteleven. Voor de presentatie was Friederike Gottschalk uit München verantwoordelijk

Vragen rond drie thema’s

Beantwoord werden vragen rond de drie thema’s gezin, maatschappij en gemeente. En zo kwam bijvoorbeeld het “Rijk Gods” terug in de respectvolle omgang binnen het gezin of in het streven, ook in conflictsituaties “nooit de hartendeur” te sluiten.

Er ontstond een gespannen stilte in het publiek, toen de stamapostel geconfronteerd werd met controversiële vragen, bijvoorbeeld, of men als christen soldaat mag zijn met de blik op het gebod: “Gij zult niet doden.” Er zijn situaties, dat het zelfs plicht is, het leven te beschermen, van zichzelf en van het gezin, merkte de kerkleider op. Ook wanneer doden zonde blijft, zijn er verschillende gradaties in schuld. Dat hangt af van de beweegredenen en kunnen alleen door God beoordeeld worden.

Moet de kerk maatschappelijk gezien, niet een sterkere positie innemen, vraagt de presentatrice? “Dat is niet zonder meer zo”, antwoordt stamapostel Schneider. “Niet over elk thema hebben we de bekwaamheid, iets verstandigs te zeggen.” Bovendien moeten broeders en zusters dingen zelf beslissen. “We mogen ze niet voorschrijven, hoe ze moeten denken”.

Moet de kerk niet sterker sociaal betrokken raken? Daarop reageerde de stamapostel met een tegenvraag: “Wie is de kerk? Dat is niet een instituut met een baas, die Schneider heet en in Zürich zetelt.“ Maar: “De kerk zijn wij!”

Vragen met een maatschappelijk achtergrond

Op de vraag naar het kerkelijk waardeoordeel over homoseksualiteit verwees stamapostel Schneider naar het gebod, de naaste lief te hebben en wel “zoals hij is.” Alle broeders en zusters zouden zich in de kerk thuis moeten voelen! Dat geldt echter ook voor degenen die in landen wonen, waar homoseksualiteit met gevangenisstraffen of zelfs met de doodstraf bedreigd wordt. Voor deze mensen zou vervolging dreigen, wanneer de kerk zou proberen, bepaalde posities door te drukken.

De vraag naar ambtsinzetting voor vrouwen stelt de stamapostel als te vroeg gevraagd. Eerst moet het ambtsbegrip duidelijk omschreven zijn: wat is een ambt, wat is een dienst? Wat gebeurt er bij een ambtsinzetting? Pas wanneer daarover eenheid bereikt wordt, kun je er over praten, wie het kan dragen. Daarbij komen niet alleen theologische vragen aan de orde, maar ook maatschappelijke: Wat accepteert de gemeente? Hoe gaat dat regionaal? Daarbij zei de stamapostel dat de uitspraak “We hebben niet genoeg mannen, daarom moet jullie, vrouwen prediken” geen goed uitgangspunt is om deze vraag te beantwoorden.

Categorie: NAKI nieuws, Pentecost, Pentecost events, Europe, nl, nl, nl