NAKI nieuws

Het nieuwe financiële comité neemt haar taak op

07.04.2014

De internationale bijeenkomst van districtsapostelen vergadert…

…midden maart in Zürich (foto’s: NAKI)

Zürich. Bij de eerste bijeenkomst van districtsapostelen van dit jaar werden verscheidene projecten opgestart. Onder anderen werd tot de oprichting van een financieel comité besloten (wij hebben hierover bericht). Het moet daartoe bijdragen dat meer transparantie over de bestede financiële middelen van de kerk ontstaat, en ook omdat daarmee de verantwoordelijkheden van wezenlijke verrichtingen van de kerk naar beste eer en geweten worden geregeld.

De kerkelijke werkzaamheden omvatten meerdere gebieden: het eerste en belangrijkste gebied is de zielzorg. Voor de ondersteuning hiervan bestaat al sinds langere tijd de zogenaamde „coördinatiegroep“. Daarin zitten de huidige stamapostel en enkele daarvoor geroepen districtsapostelen die concepten uitwerken op het gebied van zielzorg. Ze hebben bijvoorbeeld het maken van de Catechismus stap voor stap goedgekeurd en hun commentaar daarop aan de vergadering van districtsapostelen en de stamapostel gericht om besluiten te nemen. Maar ook de financiële aangelegenheden van de kerk zullen voortaan bewaakt en uniform geregeld worden. Met haar 10.000.000 leden in meer dan 60.000 gemeenten heeft de Nieuw-Apostolische Kerk een afgestemde en internationale infrastructuur nodig om het doel van de kerk op het gebied van zielzorg mogelijk te maken.

Het nieuw opgerichte „financiële comité“ zal dus in financiële aangelegenheden toezicht houden. Weliswaar geldt ook hier dat de leden van dit comité alleen een adviserende functie hebben, maar hun commentaar, inspraak, aanwijzingen worden aan de internationale bijeenkomst van districtsapostelen ter besluitvorming doorgegeven.

Taken en doelen

Het doel van het financiële comité is om de stamapostel en de bijeenkomst van districtsapostelen op bepaalde financiële aangelegenheden advies te geven. Daarvoor is het noodzakelijk om strategieën en processen voor de financiële Gouvernance van de kerk te ontwikkelen. In het bijzonder zal daarbij aan een verbeterde transparantie aandacht worden gegeven.

Tot leden van het financiële comité werd door de vergadering van districtsapostelen uit haar kring de districtsapostelen  Michael Ehrich (Duitsland), Markus Fehlbaum (Zwitserland), Charles Ndandula (Zambia) en Mark Woll (Canada) benoemd. Zij beschikken over de nodige kennis en zullen een internationaal team samenstellen zodat zij over financiële aangelegenheden over de gehele kerk kunnen spreken. Bovendien geldt dat geen van de leden ook tegelijkertijd deel uitmaakt van de coördinatiegroep is. Daardoor wordt een zekere scheiding van taken gewaarborgd.