NAKI nieuws

IKT-Guide als download beschikbaar: meer dan 250 evenementen in drie dagen

03.04.2014

De IKT-Guide is vanaf nu...

...elektronisch oproepbaar (Foto‘s: NAKI)

München. Het programma voor de Internationale Kerkdagen van de Nieuw-Apostolische Kerk die van 6 tot en met 8 juni 2014 in het Olympiapark in München worden gehouden kan vanaf nu online worden opgeroepen. In totaal zijn er 250 evenementen gepland. Begin mei zal de gedrukte programmagids aan de deelnemers, tezamen met een klein begroetingspakket, worden gegeven.

Al vele maanden lang werden programmapunten verzameld, beoordeeld en in zalen, tenten, podiums en ruimten ingedeeld, tijden uitgedokterd, ruggenspraak gevoerd met de uitvoerenden en programma’s opgesteld. In totaal moesten er 250 evenementen, die voor een gedeelte meerdere malen terugkomen, ingedeeld worden op ruimten en tijdschema’s. Voordrachten, workshops, podiumgesprekken, muzikale activiteiten en vele andere programmapunten op gebieden met als thema bezinning-rust, actuele vraagstukken, gemeenteleven, geschiedenis, maatschappij-milieu, geloof, informatie, missie, meedoen-gestalte geven, muziek-amusement, oecumene-religies, zielzorg en sociaal-leven met een handicap zijn  er gepland.

Programmaboekje in drie talen

Het 304 pagina’s tellende programmaboekje geeft een overzicht van het gehele programma. Deze IKT-Guide biedt meerdere oriënteringsmogelijkheden: gesorteerd op tijd, plaats van evenement en thema. In drukvorm zal hij begin mei verschijnen in de talen Duits, Engels en Frans. Elektronisch beschikbaar is hij al op de IKT-website.

IKT-app volgt

Er zijn heel veel kleinschalige werkzaamheden en er is grote concentratie nodig geweest totdat de Guide kon worden samengesteld, aldus Helmut Polzin, lid van de planningsgroep IKT en projectleider van het „IKT-Guide“-project. “Wij hadden een enthousiast team dat zich hier volledig op gestort heeft- ik ben blij dat de Guide spoedig aan de deelnemers kan worden overhandigd.“ Het IKT-team is er zeker van dat een intensieve voorbereiding op het programma zich loont. „Bij deze veelvoud van programmapunten heeft men enige tijd nodig om alles door te lezen en te bedenken welke evenementen men wil bezoeken“, aldus de persmededeling.

De inhoud van de IKT-Guide zal ook ter beschikking komen door middel van een IKT-app die nog in april ter download zal worden aangeboden.

» Website van de IKT: http://www.ikt2014.org/