NAKI nieuws

De nieuwe districtsapostel is Rainer Storck

24.02.2014

Woorden van dank aan de scheidende districtsapostel

Een grote gemeente bereidt zich voor

Ambtsrust en…

…wijding van de nieuwe districtsapostel…

…Rainer Storck (foto’s: NAK NRW)

Dortmund/Zürich. „Wij loven God en danken Zijn knecht“ – met deze zin opende de internationale leider van de Nieuw-Apostolische Kerk, stamapostel Jean-Luc Schneider, de kerkdienst die gisteren is gehouden in de Dortmunder Westfalenhalle. Met emotionele bewoordingen verleende hij ambtsurst aan de lang in het ambt zijnde districtsapostel Armin Brinkmann. Daarna wijdde hij zijn opvolger, de nieuwe districtsapostel Rainer Storck.

Stamapostel Jean-Luc Schneider omschreef tegelijkertijd drie bijzonderheden van de kerkdienst van gisteren: ten eerste is het een kerkdienst waarin ambtsrust en ordinatie zou plaatsvinden. Dit is altijd wat bijzonders voor de betreffende gemeente. Daarna is er komende zondag, 2 maart 2014, de eerste kerkdienst voor de ontslapenen in het jaar 2014. Ook daarvoor wil hij de gemeente voorbereiden. En ten slotte is deze en ieder andere kerkdienst een persoonlijke belevenis omdat God zich tot een ieder wendt, troost geeft en versterking belooft.

Kracht en heerlijkheid

De tekst uit de bijbel die de geestelijke leider van de Nieuw-Apostolische Kerk als uitgangspunt nam voor de kerkdienst komt uit de doxologie in het „Onze Vader“: „Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid” (Matteüs 6:13). Hiermee, aldus de stamapostel, is God in Zijn wezenlijke elementen omschreven: “Hem behoort het rijk, Hij is de kracht, Hij schenkt de heerlijkheid, vandaag en in de toekomst.

De scheidende districtsapostel Armin Brinkmann kreeg de gelegenheid om in zijn medebetuiging woorden van dank aan de gemeente te richten. Als laatste van zijn actieve tijd als ambtsdrager, was het voor hem belangrijk om te benadrukken dat alleen God de eer toebehoort. Dit zei hij op emotionele wijze. Zijn opvolger in het ambt, districtsapostel Rainer Storck, wendde zich eveneens tot de bijeengekomen gelovigen. Ook districtsapostel Noel Barnes, leider van het districtsapostelgebied Cape Town in Zuid-Afrika werd door de stamapostel voor een bijdrage aan het altaar geroepen. Hij verraste de gemeenten met een inleiding in de Duitse taal. Hij benadrukte dat de toewijding van God aan de mensen niets met grote aantallen heeft te maken. Een ieder, ook in zijn zwakheid, kan de kracht van God ervaren.

Veel vreugde in de gemeente

Veel vreugde kon de gemeente meenemen. De internationale kerkleider legde het accent van deze bijzondere kerkdienst op de lof van God, op het geloof in Jezus Christus en op de gehoorzaamheid vanuit het geloof. Wie zo navolgt, die zal God in Zijn kracht en heerlijkheid ervaren, aldus stamapostel Schneider. Dit is geen troost voor de toekomst, maar kan nu al merkbaar zijn.

Ter persoon

Districtsapostel Armin Brinkmann (65) is een van de apostelen met de meeste dienstjaren: tijdens Pinksteren 1983 ontving hij in Hamburg het ambt van apostel. In de jaren daarop was hij intensief met de oprichting en de uitbouw van nieuw-apostolische gemeenten in Europese en andere landen betrokken, bijvoorbeeld in Rusland, Brazilië, Angola, Singapore of Sao Tomé e Principe. Hij ondernam meer dan 400 intercontinentale reizen.

De nieuwe districtsapostel Rainer Storck (56) komt uit Kamp-Lintfort en woont met zijn gezin in Rheinberg. Beroepsmatig was hij voordat hij in dienst trad van de kerk gediplomeerd ingenieur en zelfstandig bouwondernemer. In 2009 werd hij door de toenmalige stamapostel Wilhelm Leber gewijd tot apostel en voor het westen van de gebiedskerk Nordrhein-Westfalen verantwoordelijk gemaakt. Bovendien begeleidde hij meer dan tien jaar de gemeenten in Albanië, Armenië, Azerbeidzjan en Georgië.

U kunt een uitvoerig verslag lezen op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk Nordrhein-Westfalen: http://www.nak-nrw.de/

Mooie foto’s uit de kerkdeinst zijn in nacworld te zien, het sociale netwerk van de Nieuw-Apostolische Kerk: https://nacworld.net