NAKI nieuws

Nieuwe aanspreekpartners voor Regenbogen–N.A.K.

08.01.2014

Eerste ontmoeting tussen Regenbogen-N.A.K. …

…en projectgroep in Stuttgart (foto’s: NAKI)

Stuttgart. De Regenbogen–N.A.K. heeft een nieuwe officiële aanspreekpartner in de Nieuw-Apostolische Kerk. De projectgroep (PG) Huwelijk, Familie, Concubinaat zal voortaan voor het initiatief van homo, bi- en transseksuele nieuw-apostolische christenen het knooppunt van de kerkleiding zijn. Daardoor zal een intensievere verbinding over kerkelijke beslissingen bereikt worden. Tien jaar lang was het gremium voor bijzondere aangelegenheden het aanspreekpunt voor de groep.

Tot de PG Huwelijk, Familie, Concubinaat behoren de districtsapostelen Michael Ehrich (voorzitter), Armin Brinkmann, Markus Fehlbaum, Wilfried Klingler en Wolfgang Nadolny. Op 20 december 2013 vond de eerste ontmoeting plaats tussen de Regenbogen–N.A.K. en de projectgroep plaats. Bij deze gelegenheid, die plaatsvond in de centrale administratie van de Nieuw-Apostolische Kerk Zuid-Duitsland in Stuttgart, werd de voorzittershamer officieel aan districtsapostel Ehrich overhandigd die de gesprekken voortaan zal leiden. Naast vertegenwoordigers van de PG waren namens het gremium voor bijzondere aangelegenheden apostel Gert Opdenplatz en opziener Peter Johanning aanwezig. Ook van de kant van Regenbogen–N.A.K. waren een reeks van nieuwe gezichten erbij. Naast twee nieuwe aanspreekpartners voor het bereik lesbisch was onder de aanwezigen ook voor de eerste keer districtsoudste i.r. Helmut Simon die het nieuw opgerichte ouderinitiatief van Regenbogen–N.A.K. vertegenwoordigde.

Verdere benoemde actiepunten

In het kader van de ongeveer zes uur durende ontmoeting haakten de deelnemers aan bij de bestaande dialoog. Op de agenda stonden actuele vragen om de situatie van homo-, bi- en transseksuelen binnen de Nieuw-Apostolische Kerk. Onder anderen bespraken de deelnemers de stellingname van de kerk m.b.t. homoseksualiteit van 2005. De Regenbogen-N.A.K. riep nogmaals met klem op voor een herziening van de Duitse en in het bijzonder van de Engelse versie. De gesprekspartners waren het erover eens dat hier een noodzaak voor is en willen vervolgstappen gaan inleiden. Ook hield de groep zich intensief bezig met de vraag hoe de Regenbogen-N.A.K. nog dichter aangesloten kan worden bij de organisatie van de kerk en betrokken kan worden bij interne processen.

10 Jaar van gemeenschappelijk werken

Districtsapostel Klingler vatte de ontwikkeling van de laatste tien jaren als volgt samen: Regenbogen-N.A.K. is intussen een vast bestanddeel geworden van de kerkelijke werkzaamheden en daarbij is een op vol vertrouwen en waardevolle samenwerking ontstaan. Deze bijzondere positie van de groep wil men namens de kant van de kerk ook in de toekomst bevorderen en ondersteunen.

De gesprekken met de projectgroep zullen net als dat was met het gremium voor bijzondere aangelegenheden een keer per jaar plaatsvinden. De volgende bijeenkomst staat gepland voor december 2014.

Meer informatie over het initiatief kunt u vinden op  www.regenbogen-nak.org en www.facebook.com/regenbogennak.

Categorie: NAKI nieuws