NAKI nieuws

Het jubileumjaar van de Nieuw-Apostolische Kerk nadert haar einde

31.12.2013

Photos: NAKI

Zürich. Het afgelopen jaar 2013 was voor de Nieuw-Apostolische Kerk een jubileumjaar. Het werd met talrijke nationale en internationale evenementen gevierd. In 1863 voortgekomen uit een kleine katholiek-apostolische gemeente in Hamburg (Duitsland), telt de Nieuw-Apostolische Kerk vandaag de dag wereldwijd meer dan tien miljoen leden. De nieuw-apostolische christenen komen bijeen in meer dan 60.000 gemeenten. Hier volgen enkele highlights van een bewogen jaar.

Hoogtepunt van het jubileumjaar was het pinksterfeest in mei 2013. Stamapostel Wilhelm Leber wordt na een acht jaar durende ambtsperiode als de geestelijke leider van de kerk ambtsrust verleend. De kerkdienst vindt plaats in Hamburg, daar waar 150 jaar geleden alles was begonnen. Naar aanleiding van het jubileumjaar was hij dankbaar voor alles wat in het verleden werd gedaan, aldus de scheidende stamapostel. Hij voegde er tegelijkertijd aan toe dat „wij ook het jubileum van onze kerk willen gebruiken om kracht te scheppen voor de toekomst.“

Nieuwe stamapostel met Pinksteren

Miljoenen mensen wereldwijd beleefden de preek live mee via een satelliet- en internetuitzending. Tot nieuwe stamapostel werd Jean-Luc Schneider (54) uit Frankrijk gewijd. Een eerste aanzet  had stamapostel Wilhelm Leber al met de pinksterkerkdienst 2012 in Keulen gedaan. Toen heeft hij districtsapostel Jean-Luc Schneider als zijn opvolger voorgesteld en als nieuwe stamapostelhelper beopdracht. Deze had nu een jaar de gelegenheid om zich op de nieuwe taak voor te bereiden. Na verloop van tijd stond hij de verantwoordelijkheid als leider van de gebiedskerken Frankrijk en Kongo af.

Aan het einde van de pinksterkerkdienst op 19 mei 2013, na de viering van het Heilig Avondmaal, verzocht stamapostel Wilhelm Leber zijn opvolger om bij het altaar te komen. „Jij bent de rots voor de nieuw-apostolische christenen“, zo herinnerde stamapostel Leber aan de woorden van de Heer die hij Zijn jongere Petrus meegaf (naar Matteüs 16:18): „Op deze rots wil ik mijn gemeente bouwen.“

2013- jaar van het bekennen

Wat gebeurde er nog meer in het afgelopen jaar? Meteen al op de eerste dag van het jaar hees districtsapostel Urs Heibeisen in de voortuin van de centrale kerk Makati (Filippijnen) een jubileumvlag. Aan het andere einde van de wereld begint stamapostel Leber de nieuwjaarskerkdienst met een kernachtige lijfspreuk: „Het jaar 2013 zal een jaar van het bekennen worden!“ Hij wilde het jaar 2013 omschrijven als een jaar van het bekennen. Daarvoor is het noodzakelijk om op beslissende momenten stelling te nemen en niet terug te trekken. Ook duidelijk en op een niet te mis verstane wijze voor de zaak staan en geen uitvluchten zoeken. Dat is het wezen van het bekennen, evenals om onbevreesd te zijn en geen angst te hebben om nadelen te onderbinden, zo lichtte de kerkleider toe in de kerkdienst  in Herford (Duitsland).

Een nieuwe Catechismus

Een nieuw boek over het bekennen in het jubileumjaar is de Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk. In januari 2013 kwam hij uit. Bij twee zittingen in Zürich en Frankfurt werd het boek over het geloof aan de nieuw-apostolische christenen voorgesteld. De in juli uitgekomen jubileumbrochure kijkt terug op het begin en de ontwikkeling van de kerk. Zij verschijnt in het Duits, Engels, Frans, Spaans en Russisch. In zijn voorwoord schrijft de stamapostel: „Natuurlijk was de ontwikkeling niet altijd zo rechtlijnig zoals het in het terugkijken heeft geleken“. Er zijn ook teleurstellingen en terugvallen geweest. Daarbij herinnerde hij aan de beide Wereldoorlogen, die ook op kerkelijk gebied duidelijke sporen hebben achtergelaten. En in de huidige tijd zijn er nieuwe vragen en nieuwe uitdagingen. „Zo zijn wij verder onderweg. Wereldwijd wachten wij op de vervulling van de belofte van de wederkomst van Jezus Christus. Dat is en blijft ons geloofsdoel“.

Stamapostel Fehr gaat naar de eeuwigheid

In juni gaat een grote man naar de eeuwigheid: stamapostel in ruste Richard Fehr, 17 jaar lang aan het hoofd van de Nieuw-Apostolische Kerk geweest, gaat na een langdurige ziekte in de leeftijd van slechts 73 jaar heen. Stamapostel Jean-Luc Schneider houdt de afscheidsdienst die in vele nieuw-apostolische gemeenten over de gehele wereld wordt uitgezonden. Hij noemt zijn ambtsvoorganger  een „wijs en vooruitziend man“. Stamapostel Fehr heeft alle mensen liefgehad, in het bijzonder de christenen. Het was er hem veel aan gelegen dat nieuw-apostolische christenen hun medemens met een ander geloof serieus namen en hun geloof in hun waarde laten, zo staat het in zijn levensbeschrijving.

IKT 2014 als feest van het geloof

Al een jaar voor het begin van de Internationale Kerkendag (IKT) van de Nieuw-Apostolische Kerk in juni 2014 wordt de kaartverkoop gestart. Tijdens het pinksterweekend van 6 t/m 8 juni worden tienduizenden nieuw-apostolische christenen en geïnteresseerde gasten op het Münchener Olympiapark verwacht. De IKT zal een feest van het geloof voor jong en oud worden. Voor de kaartverkoop heeft de organisatie een aanmeldingsprocedure uit twee gedeelten vastgesteld: de eerste fase was van 2 september tot 30 november 2013 voor het bestellen van tickets via de kerkgemeenten. Tot 31 januari 2014 zijn nog nabestellingen mogelijk, ook via de kerkgemeenten. Ook kunnen bestellingen tot die tijd gewijzigd of geannuleerd worden. Vanaf 1 februari 2014 kunnen de tickets online of per telefoon worden besteld worden. En natuurlijk zal er ook een kassa zijn.

Talrijke concerten, kerkdiensten, openbare evenementen in de gehele wereld hebben er in het jubileumjaar plaatsgevonden. Een klein overzicht staat er in ons jubileumdagboek. Wij danken alle deelgenomen gemeenten.

Voor het nieuwe jaar 2014 is het motto „Met liefde aan het werk“ – een mooie voortzetting van afgelopen jaar en een waardige slagzin voor het 151ste jaar van bestaan.