NAKI nieuws

Stamapostel Leber neemt afscheid van de KG

04.12.2013

Stamapostel Schneider neemt afscheid van zijn voorganger als lid van de KG,…

…die veel vergaderingen van dit soort heeft meegemaakt. ( Foto’s NAK Noord).

Zürich. De coördinatiegroep (KG) begeleidt niet alleen sturend het werk van de verschillende project – en werkgroepen van de Nieuw-Apostolische Kerk, maar zorgt er ook voor, dat aan de stamapostel besluitklare werkresultaten voorgelegd worden. Na goedkeuring komt een werkresultaat in een districtsapostelvergadering (BAV). Stamapostel in ruste Wilhelm Leber nam nu zes maanden na zijn in de rust gaan, afscheid van de werkzaamheid van deze groep.

De actieve stamapostel Jean-Luc Schneider en de districtsapostelen Armin Brinkmann (Nordrhein – Westfalen), Michael Ehrich  ( Zuid-Duitsland), Leonard Kolb (VS)  en Bernd Koberstein (Hessen/ Rheinland-Pfalz / Saarland) en ook Daniel Brenner als projectmanager (NAKI) zijn tegenwoordig de leden van de KG. Stamapostel Schneider prees de jaren, die zijn voorganger in het werk van de groep had geïnvesteerd. Hij bedankte hem heel hartelijk voor zijn inzet in dit belangrijke college van de kerkleiding, benadrukte de kerkleider aan het eind van de laatste zitting. Daarbij haalde hij ook aan, dat Wilhelm Leber in het begin van 2011 zelf het voorzitterschap van de KG van districtsapostel Klingler had overgenomen. Dat heeft de efficiëntie van het verwerken verhoogd. Hij wenste de vroegere stamapostel van harte al het goede toe en overhandigde hem een klein aandenken aan de vele jaren van inzet en betrokkenheid.

De coördinatiegroep (KG)

In opdracht van de stamapostel zijn in de Nieuw-Apostolische Kerk veel bovenregionale, dan wel internationale project – en werkgroepen werkzaam. Het is bijna zeker noodzakelijk, bij de veelheid van werkzaamheden, een eenduidige richting te waarborgen. Daarnaast is de aansturing en coördinatie van de betrokken colleges, als ook een controle van de werkresultaten uit te voeren. Deze taken neemt de coördinatiegroep (KG)  op zich. Om de taken te vervullen vinden regelmatig meervoudige vergaderingen plaats. De vergaderresultaten worden met notulen vastgelegd. Dringende onderwerpen worden door telefoonvergaderingen of in de ontmoetingen behandeld en eveneens genotuleerd. Ter verhoging van de efficiëntie vindt er binnen de KG voor de verzorging van de colleges een werkverdeling plaats, aan de KG-leden worden als referenten bepaalde groepen toegewezen. Daarmee hebben de colleges een persoonlijk aanspreekpunt.

Categorie: NAKI nieuws