NAKI nieuws

Kerkdiensten, ambtsrust, wijdingen en kerkveranderingen in India

14.11.2013

Stamapostel Schneider houdt meerdere kerkdiensten in India

De verantwoordelijke broeders staan paraat voor het werk

Overzicht op de gemeente (foto’s NAK NRW)

Zürich/Hyderabad. Stamapostel Jean-Luc Schneider bezocht afgelopen week voor de eerste keer het subcontinent India en hield kerkdiensten in Hyderabad en Udaipur. Met dit bezoek ging de 20-jarige werkzaamheid van de Nieuw-Apostolische Kerk  Nordrhein-Westfalen in Rajasthan en nog meer 10 provincies ten einde. Deze gebieden werden voor de verdere verzorging aan de gebiedskerk Canada overgedragen en onder de leiding van districtsapostel Mark Woll en districtsapostelhelper David Devaraj gesteld.

In de kerkdienst op donderdagmiddag verleende de internationale kerkleider vier apostelen uit India en een opziener uit Pakistan ambtsrust wegens het bereiken van de leeftijdsgrens. Al deze mensen waren tussen de 26 en 31 jaar in hun ambtsopdracht werkzaam. Daarmee behoren zij tot de knechten van God die vele jaren geleden werden gewijd en de ontwikkeling van de Nieuw-Apostolische Kerk in India wezenlijk gekenmerkt hebben. Het zijn de apostelen Apostel Jayawanth Amathi, Herald Kirti Kumar Jacob, Morris Lal, Vinod Kumar Sahae en opziener Sunil Kumar Minzee. Stamapostel Schneider dankte hen van harte voor de vele jaren waarin ze voor het werk van de Heer en de toevertrouwde geloofsbroeders- en zusters in liefde, trouw en deemoed hebben gediend en wenste hen een rijk gezegende ambtsrust.

Jeugddienst in Camp

Op vrijdagmorgen sterkte de internationale kerkleider als eerste de apostelen, opzieners en hun echtgenoten. Hij dankte hen op bijzondere wijze voor hun onophoudelijke inzet. ‘s Middags was er een jeugddienst waarin de stamapostel de jeugd opriep om in alle omstandigheden de Heer te vertrouwen en hun gaven en talenten te gebruiken voor de gemeenten. Tijdens de kerkdienst werden samen met Pravin Gajbhiv (38) een apostel voor India alsmede vier opzieners voor India, een opziener voor Bangladesh en een opziener voor Nepal gewijd. Zij zullen onder de leiding van districtsapostel Mark Woll (Canada) werkzaam zijn.

Op naar Udaipur

De zaterdag daarop was een reisdag: van Hyderabad vloog het reisgezelschap via Mumbai naar Udaipur. De nieuw-apostolische gemeenten in deze provincie stonden tot nu toe onder de leiding van districtsapostel Armin Brinkmann uit Duitsland. Op zondag vond er in Udaipur een kerkdienst plaats waarin de stamapostel opziener Lazrus Patel (59) het ambt van apostel toevertrouwde. Aansluitend voltrok de kerkleider de aangekondigde organisatorische verandering: voortaan worden de provincies die eerder door de Nieuw-Apostolische Kerk Nordrhein-Westfalen werden verzorgd, door de gebiedskerk Canada verzorgd. Daarmee nemen districtsapostel Mark Woll en districtsapostelhelper David Devaraj de verantwoording hierover op zich.

Daarover schrijft districtsapostel Armin Brinkmann: „Wij zijn dankbaar om hier een veelvoud aan stabiele gemeenten en trouwe ambtsdragers te hebben. Met grote vreugde hebben wij in deze gebieden gewerkt en zijn we voor de zegen van God, Zijn hulp en Zijn begeleiding zeer dankbaar en wensen dat zoals overal de bruid van Jezus Christus toebereid  wordt voor Zijn wederkomst. 20 Jaar geleden was bij het begin van ons werk het bijbelwoord: „Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.“ (Lucas 9:62). Voortaan zal de gebiedskerk Canada deze werkzaamheden overnemen. Wij zullen verder alle inspanningen biddend begeleiden.“

Indrukken en observaties

Districtsapostel Armin Brinkmann schetst enkele indrukken uit het land: „Op de weg van Hyderabad naar Udaipur hadden we enige tijd een oponthoud in Mumbai, een van de grote miljoenensteden van India. Vele mensen leven op straat, onder bruggen of de zo genoemde „Overflights“. Kinderen slapen in hangmatten in het drukke verkeer, mensen hebben noodonderkomens op trottoirs gemaakt. Ziet men aansluitend de beelden van de verschrikkelijke vernietigingen door de tyfoon „Haiyan“ op de Filippijnen, dan wordt men de menselijke hulploosheid ten opzichte van het natuurgeweld en de sociale verhoudingen bewust. Al deze zaken zijn met geld en door giften niet gemakkelijk oplosbaar. Daarom zijn in het bijzonder onze gebeden nodig.“

Categorie: Asie et ...