NAKI nieuws

Internationale bijeenkomst van districtsapostelen in Canada is geëindigd

12.10.2013

Groepsfoto: leden van de vergadering van districtsapostelen zijn de stamapostel, de districtsapostelen en de districtsapostelhelpers

Voor het middageten met de stamapostel en de districtsapostelen was jeugd uit de nabijgelegen gemeenten uitgenodigd (foto’s: NAC Canada)

Een vergadering vindt plaats in drie talen: er wordt vertaald in het Duits, het Engels en het Spaans (foto: NAKI)

Zürich/Niagara. Drie zittingsdagen zijn beëindigd: op woensdag was er een bijeenkomst van districtsapostelen voor Afrika, de daaropvolgende dagen de internationale vergadering van districtsapostelen. Het was de eerste bijeenkomst van de nationale kerkpresidenten onder de leiding van stamapostel Jean-Luc Schneider. Bij aanvang bad hij in het bijzonder voor de ambtsdragers over de gehele wereld: „ Heer, geef hen kracht uit de Heilige Geest opdat zij met blijheid in hun gemeenten kunnen dienen.“ De beide districtsapostelhelpers Joseph Opemba Ekhuya (Oeganda) en Victor Besganz (Rusland) konden wegens visa-problemen niet komen.

Niagara-on-the-Lake in de Canadese provincie Ontario was het toneel voor de herfstbijeenkomst van de districtsapostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk. Het eerste punt op de agenda is altijd een geestelijke impuls door de stamapostel. Ditmaal hield hij zich bezig met de geschiedenis van de storm die ging liggen door de Heer Jezus (zie Matteüs 8). De kerkleider leidde daaruit de gedachte af dat gelovige christenen steeds weer opnieuw kunnen vertrouwen op hun Heer – „Hij is bij ons in de boot“. Weliswaar loopt het christelijke geloof in enkele delen van de wereld terug, ook is er een merkbare groei aan materialisme onder de mensen, zijn er hier en daar moeilijke politieke omstandigheden met heftige weerstand: „Nochtans hoeven wij niet in paniek te vervallen, de Heer is aan boord“, aldus de kerkleider. Jezus Zelf heeft zijn jongeren bevolen om over het meer te varen – deze opdracht geldt vandaag de dag ook onveranderd voor ons.

357 Apostelen zijn wereldwijd werkzaam in de Nieuw-Apostolische Kerk: een stamapostel, 19 districtsapostelen, negen districtsapostelhelpers en 328 apostelen.

Ambtsbegrip

De vergadering hield zich intensief bezig met het ambtsbegrip van de Nieuw-Apostolische Kerk. Stamapostel Schneider daartoe: „Op dit moment houden wij ons in de kring van de districtsapostelen zich zeer intensief bezig met het ambtsbegrip. Wij willen de uitspraken die in de Catechismus zijn gepubliceerd verder uitwerken. Daarvoor moet wij ons grondig bezig houden met vragen die zijn verzameld over het ambt. Pas dan kunnen wij verdere opdrachten aan de verantwoordelijke werkgroep „Geloofsvragen“ geven. Ook zal het dan pas mogelijk zijn om zich bijvoorbeeld serieus bezig te houden met de vraag van vrouwen in het ambt.

Catechismus als vraag-en-antwoord boek

Begin 2015 zal de Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk als vraag-en-antwoord versie verschijnen. Deze zal in het bijzonder dienen als onderwijsmiddel voor de ambtsdragers of als leermiddel in het kerkelijk onderwijs ingezet worden. De uitspraken in de Catechismus zullen door deze presentatievorm duidelijker worden gemaakt, zonder af te zien  op een omvangrijke bijbelcitering en begripverklaringen . Het is de wens van de kerk wereldwijd dat een actief nieuw-apostolische huishouding en de confirmanten een exemplaar krijgen, waarbij de verantwoordelijke districtsapostel zal beslissen of dit kostenloos is of met een bijdrage in de kosten.

IKT 2014

Ook de Internationale Kerkdag in München volgend jaar stond op de agenda. Districtsapostel Michael Ehrich gaf als de verantwoordelijke beschermheer een uitvoerig verslag over de geplande manifestatie. Er zullen ongeveer 200 bijdragen zijn. Daarvoor zijn 15 grote bühnes, 20 ruimten voor workshops en 20 tentoonstellingsruimten in het Olympiastadion in München beschikbaar. Van 6 t/m 8 juni 2014 zullen uit alle delen van de wereld nieuw-apostolische gemeenteleden in de Bayerische hoofdstad worden verwacht. De kerkdienst met Pinksteren op 8 juni zal de feestelijke slotgebeurtenis worden: Stamapostel Schneider zal in het olympische stadion worden verwacht, de kerkdienst zal per satelliet uitgezonden worden naar geheel Europa.