NAKI nieuws

Bijeenkomst van alle districtsapostelen wereldwijd van start in Canada

10.10.2013

Stamapostel Schneider met de districtsapostelen die in Afrika gemeenten verzorgen (foto: NAC Canada)

Hij opende met een innig dankgebed de BAV Afrika: Stamapostel Jean-Luc Schneider

Districtsapostelen bij het bestuderen van de bijlagen (foto: NAKI)

Zürich/Niagara. „Hoewel wij zondige mensen zijn en ons werk menigmaal niet foutloos is, heeft U ons vele mooie gemeenten in Afrika gegeven“ – met een emotioneel dankgebed opende stamapostel Jean-Luc Schneider de Afrika conferentie van de districtsapostelen in Niagara, Canada. Vele agendapunten stonden op het programma, daaronder een update over de verspreiding van „African Joy“, het magazine voor de Afrikaanse lezers.

 “African Joy” is geen vervanging van het kerktijdschrift van de Nieuw-Apostolische Kerk “Onze Familie”. Het is een tijdschrift bestaande uit 8 pagina’s, die twee tot drie keer per jaar verschijnt en alleen op het Afrikaanse continent gedistribueerd wordt. Op het ogenblik gaat het hoofdzakelijk om de gemeenten van het districtsapostelbereik in Zambia, Oost-Afrika, Cape en Zuidoost-Afrika. Meer dan 500.000 exemplaren per uitgave worden kostenloos aan de nieuw-apostolische gemeenten verspreid, intussen in 20 verschillende talen. Daarvan zijn er alleen al voor Zambia 11 verschillende uitgaven! Dit is voor een prijs van gemiddeld 10 Dollar cent per exemplaar. Het ultieme doel van de districtsapostelen is het om “African Joy” te distribueren op het gehele continent. Dat betekent in het bijzonder een Portugese productie voor Angola en Mozambique of een Franse uitgave voor ettelijke landen, zoals in West-Afrika.

Analyse van de plaatsen waar hosties worden gemaakt

Ook over de momenteel 4 bestaande produktieplaatsen van hosties werd er door de Afrikaanse kerkleiders gesproken. Bielefeld (Duitsland), Cape (Zuid-Afrika) en Lusaka (Zambia) bakken hosties voor de inzet van de viering van het Heilig Avondmaal. In totaal worden er 18 miljoen hosties per maand en ongeveer 226 miljoen in het jaar gebakken. Intussen zijn er ook glutenvrije voor geloofsbroeders- en zusters met een gluten-intoleratie. De districtsapostelen gaven opdracht voor een evaluatie van deze plaatsen en of er meerdere, zoals in Kongo, erbij moeten komen. Bielefeld is de oudste produktieplaats, van daaruit worden er vele miljoenen hosties naar de halve wereld gedistribueerd – een waarachtig grote prestatie.

CTM voor Afrika

Leermiddelen voor kinderen – Children’s Teaching Material: ook dit punt werd aandachtig geanalyseerd. Wat voor andere landen in Noord-Amerika of in Europa geldt, moet ook voor Afrika gaan gelden, zo luidt het devies. Een zorgvuldig oog te hebben voor de kosten en baten is de toekomstige taak. In het bijzonder zijn de vele verschillende talen in ogenschouw te nemen, want het materiaal voor het onderricht moet ook begrepen worden. Hier heeft de Nieuw-Apostolische Kerk met haar wereldverbreide organisatie een lange ervaring. De zgn. “Kerngedachten” voor de kerkdienst of bijvoorbeeld de Catechismus worden als strategische publikaties in meerdere talen gedrukt. De kerk onderricht kinderen op de kleine zondagsschool, de grote zondagsschool, godsdienstonderwijs en confirmanten onderwijs. Voor alle jaargangen zijn er ook leermiddelen (zowel voor de onderwijzers en leerlingen).

Op donderdag en vrijdag zal er de internationale bijeenkomst zijn van districtsapostelen. Op zondag zal stamapostel Jean-Luc Schneider de afsluitingskerkdienst in de Canadese stad Niagara-on-the-Lake houden