NAKI nieuws

Oproep tot wereldwijd gebed voor de vrede

04.09.2013

Samuel Kobia en Kofi Annan spreken af over het gebed voor de vrede van de kerken (foto: vrij)

Zürich. „God van het leven, wijs ons de weg tot gerechtigheid en vrede.“ – zo luidt het motto dit jaar van de vredegebedsdag op 21 september. De Oecumenische Raad van de Kerken (WRK) roept haar leden op om met een wereldwijd gebed voor de vrede een teken te zetten. De Nieuw-Apostolische Kerk neemt ook hieraan deel en zal op zondag 22 september in alle gemeenten bidden voor de vrede.

De WRK heeft dit motto bewust gekozen en geeft daarvoor de volgende verklaring: „De twaalf woorden samen vormen een geloofsbekentenis, een schreeuw om hoop, een bekrachtiging van de eenheid en een belofte van het volgelingenschap. Enkelen kunnen mediteren over deze woorden, anderen kunnen in hun gebed de zinnen vervolledigen. Laten we op deze dag van het gebed voor de vrede met elkaar en voor elkaar bidden, in verbondenheid met de voltallige vergadering van de WRK.

Over de internationale gebedsdag voor de vrede

 „De internationale gebedsdag voor de vrede is een gelegenheid voor alle gemeenten op de wereld om gemeenschappelijk daarvoor te bidden en te handelen, dat het verlangen naar vrede in de harten van hun gemeenschappen, gezinnen, volkeren en maatschappij diep is geworteld“, zo staat het op de website van de WRK. Het idee daarvoor ontstond in mei 2004 bij de ontmoeting van de secretaris-generaal  van de WRK Samuel Kobia in gesprekken met de secretaris-generaal  van de Verenigde Naties,  Kofi Annan, over de rol van de kerken bij het vredesproces.

Een UN-dag van de vrede is er al sinds 1981. Toendertijd nam de volledige vergadering van de Verenigde Naties resolutie 36/67 aan, waarin besloten werd om een internationale dag van de vrede in te voeren. Sinds 2001 wordt deze ieder jaar op 21 september gevierd. Het doel van de resolutie is een wereldwijde dag van de vrede en geweldloosheid.

Ook de Nieuw-Apostolische Kerk neemt deel

Al in 2005 schreef de toenmalige stamapostel Wilhelm Leber in een schrijven aan alle nieuw-apostolische gemeenten wereldwijd:  "In mij is het verlangen gegroeid dat ook onze kerk en daarmee alle nieuw-apostolische christenen op de gehele wereld in hun gebeden het vragen voor vrede insluiten." Leed en ellende van de mensen op de gehele wereld moeten ons als nieuw-apostolische christenen niet onverschillig laten. De vrede is breekbaar geworden, aldus de stamapostel.

Ook dit jaar neemt de kerk deel. Het voor 22 september te gebruiken tekstwoord uit de bijbel voor de nieuw-apostolische kerkdienst staat in het evangelie van Lucas: „Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie‘.“ (Lucas 24:36). Dit komt uit de geschiedenis van de Emmaüsgangers. De Opgestane verschijnt aan de jongeren die schrikken omdat zij Hem voor een „geest“ houden. Door de groet „Vrede zij met jullie“, neemt Jezus bij hen de vrees weg en maakt Hij zich kenbaar. Vrees wordt vreugde – uit onwetendheid komt zekerheid. Droefheid wordt vertrouwen.

Dat dit mag gelden voor alle mensen op de wereld.

Uitvoerige informatie over de internationale gebedsdag voor de vrede kunt u vinden op de website van de Oecumenische Raad van Kerken.