NAKI nieuws

Feestbundel ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Nieuw-Apostolische Kerk

16.07.2013

Anniversary brochure “One faith—One goal. 150 Years New Apostolic Church”

Naar aanleiding van haar jubileum heeft de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal in het tweede kwartaal een brochure gepubliceerd, die op het begin en de ontwikkeling van de kerk terugkijkt. Daarin is o.a. ook een interview opgenomen met stamapostel Wilhelm Leber en de toenmalig stamapostelhelper Jean-Luc Schneider die in het begin van het jaar gehouden is en ging over verleden, heden en toekomst van de Nieuw-Apostolische Kerk. De brochure is in het Duits, Engels, Frans, Spaans en Russisch beschikbaar.

In het voorwoord van de brochure schrijft stamapostel Wilhelm Leber: „Wij kijken met bewondering en met dankbaarheid terug naar het begin. Het is aan de moed van de geloofsgetuigen van de oude en nieuwe tijd toe te schrijven dat er zich een kerk heeft ontwikkeld die wereldwijd aanwezig is. Wij erkennen daarin de leiding van de Heilige Geest.“

Nieuwe vragen en nieuwe uitdagingen in de tegenwoordige tijd

De feestbundel geeft een kijk op de het begin alsmede de ontwikkeling van de Nieuw-Apostolische Kerk. „Natuurlijk was de ontwikkeling niet altijd zo rechtlijnig zoals het er misschien bij het terugkijken uitziet“, aldus stamapostel Wilhelm Leber die sinds pinksteren 2013 met ambtsrust is. Er zijn zeker ook teleurstellingen en terugslagen geweest. Daarbij memoreert hij aan de beide wereldoorlogen, die ook op het gebied van de kerk duidelijk sporen hebben achtergelaten. In de huidige tijd zijn er nieuwe vragen en nieuwe uitdagingen. „Zo gaan wij verder op de geloofsweg. Wereldwijd wachten wij op de belofte van de wederkomst van Jezus Christus. Dat is en blijft ons geloofsdoel“, zo sluit de stamapostel af.

De brochure werd in opdracht van de werkgroep Public Relations van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal onder leiding van districtsapostel Rüdiger Krause (Noord-Duitsland) door de eigen uitgeverij (Bischoff-Verlag) in Frankfurt geproduceerd. Redactioneel gezien werd deze in het eerste kwartaal van 2013 afgesloten.

Tijdlijn benoemt markante gebeurtenissen

Het artikel „Slingerende paden“ belicht de voorgeschiedenis van de Nieuw-Apostolische Kerk, een ander artikel beschrijft de gemeente in Hamburg waaruit zich later de huidige kerk ontwikkeld heeft. Een inhoudelijk speerpunt van de brochure bestaat uit een tijdlijn, die aan de hand van markante gebeurtenissen de ontwikkeling van 1863 tot 2013 beschrijft. Dit wordt verduidelijkt door bepalende gebeurtenissen uit de tijdgeschiedenis.

De rubriek „Uitgerekend  – de Nieuw-Apostolische Kerk in getallen“ laat zich als een boeiend stuk lezen. De lezer kan onder andere ervaren dat als de Nieuw-Apostolische Kerk (met nu ongeveer 10 miljoen leden ) zou bestaan uit een gemeente met 100 gelovigen, er 79 gelovigen uit Afrika zouden komen, 11 uit Azië, 5 uit Europa, 4 uit Amerika en 1 uit Australië. De meesten zouden zich in de Afrikaanse taal Swahili onderhouden.

Nieuw-apostolische leven wereldwijd

„Van Vancouver naar Brandenburg“ laat de verschillende levenssituaties zien van nieuw-apostolische christenen: van een zangdocente in Argentinië, een lid van de NACSS (New Apostolic Church Students Society) uit Zuid-Afrika, een medewerker van de hostiebakkerij in Zambia tot een leerling van de nieuw-apostolische school in Kherwara (India).

Onder de titel „Eenheid in de leer, verscheidenheid in het leven“ zijn de vragen ondergebracht van de redactie van deze feestbundel aan stamapostel Wilhelm Leber en de toenmalige stamapostelhelper Jean-Luc Schneider. O.a. ging het om de verschillen in een internationale verbreide kerk, de betekenis van Afrika - waar de meerderheid van de nieuw-apostolische christenen leeft, en de uitdagingen van een christelijke kerk in de tegenwoordige tijd.

De brochure, bestaande uit 64 pagina’s „Een geloof – een doel. 150 Jaar Nieuw-Apostolische Kerk“ wordt in vele gebiedskerken gedrukt en verdeeld. Tevens is zij hier beschikbaar om te downloaden (in de Duitse taal).

Categorie: NAKI nieuws