NAKI nieuws

Necrologie van stamapostel Richard Fehr

02.07.2013

Stamapostel in ruste Richard Fehr (Foto: M. Felde)

Zürich. Met grote ontsteltenis hebben de nieuw-apostolische christenen kennis genomen van het heengaan van stamapostel Richard Fehr. Uit de gehele wereld komen blijken van medeleven. Stamapostel Jean-Luc Schneider omschrijft zijn ambtsvoorganger als een man van grote wijsheid en met een vooruitziende blik. Hij heeft altijd een gevoel gehad voor de wereldwijde kerk en het internationale karakter bevorderd. Zijn ambtstijd stond  - en staat nog steeds - voor openheid en tolerantie.

 „Het was belangrijk voor hem dat alle culturen, alle tradities en alle verschillende levenslopen van mensen zich in onze kerk welkom voelden“, aldus stamapostel Schneider. Weliswaar hield de heengegane niet altijd van massabijeenkomsten, „maar hij had ieder individueel kind van God lief!“. De huidige kerkleider onderstreepte ook de fijnzinnige humor van zijn voorganger. Stamapostel Fehr had een vrolijk karakter, was vriendelijk en vol humor – „dat willen wij zo in herinnering houden.“ Ook zijn voorbeeldige houding als stamapostel in ruste was voor de huidige kerkleider een belangrijke ondersteuning in zijn eigen ambtsuitvoering. „Hij heeft het voor ons allen zeer gemakkelijk gemaakt om te dienen en te leiden.“

17 jaar stamapostel

Op 15 juli 1939 werd Richard Fehr in Flaach/Zwitserland geboren. Al op jonge leeftijd verloor hij zijn moeder, dit heeft op zijn gehele leven een stempel gedrukt. Met 22 jaar ontving hij zijn eerste kerkelijke ambtsopdracht. In 1988 werd hij stamapostel van de Nieuw-Apostolische Kerk, een ambt dat hij 17 jaar lang bekleedde. Toen hij met pinksterzondag 2005 op een feestelijke wijze ambtsrust werd verleend, was het ledenaantal van de Nieuw-Apostolische Kerk wereldwijd naar meer dan 10 miljoen gestegen. Toendertijd, naar aanleiding van zijn ambtsrustverlening, beschreef zijn opvolger in het ambt, stamapostel Wilhelm Leber, hem als een zeer liefdevolle ambtsdrager. Zijn liefde voor Jezus Christus en de gelovigen is een voorbeeld. Hij heeft deuren geopend, vele nieuwe impulsen gegeven en moed en visie bewezen.

Openheid en groei

In het bijzonder werd de ontwikkeling van de kerk op theologisch gebied alsmede de oprichting van vak- en projectgroepen gedurende de ambtstijd van stamapostel Fehr bevorderd. In 1999 richtte hij de projectgroep oecumene op. Daardoor werd een regelmatige officiële uitwisseling met andere kerken mogelijk. De gestegen vereisten door de snelle groei van de kerk, in het bijzonder in Afrika en Azië, zijn door zijn vooruitziende strategische beslissingen, ook in financieel opzicht, onder de knie gekregen. Richard Fehr ondersteunde intensief de talrijke inspanningen van de internationale Nieuw-Apostolische Kerk voor preventiemaatregelen in de strijd tegen HIV/Aids.

Stamapostel Richard Fehr was een bewonderingswaardig persoon en een moedig man. Op de laatste dag in juni, op een zondag, sloot hij in de vroege avonduren na een langdurige periode van ziekte zijn ogen; hij werd 73 jaar.