NAKI nieuws

Blijdschap in Angola

13.06.2013

Stamapostel Jean-Luc Schneider aan het altaar in Luanda

Drie apostelen voor Angola en een apostel voor Guinea-Bissau werden gewijd

Ook drie opzieners werden geroepen (foto’s: NAK NRW)

Zürich. Vier nieuwe apostelen en drie opzieners voor drie verschillende gebiedskerken in Afrika – stamapostel Jean-Luc Schneider voerde de wijdingen door aan het einde van de kerkdienst in de Angelose hoofdstad Luanda op zondag 9 juni. 13.000 Deelnemers waren daarvoor bijeengekomen. Districtsapostel Armin Brinkmann verheugde zich over de bijgekomen ambtsgaven, want hij is de verantwoordelijke districtsapostel voor Angola, Guinea-Bissau en São Tomé e Príncipe.

Voor de talmatig grootgeworden kerk in Angolo wijdde de stamapostel drie apostelen: Paulo Quiquela (51), Matias Tchihiluca (48), João Vasco Tekamona (49). Ook de gemeenten in Guinea-Bissau kunnen zich over nieuwe ambtsgaven verheugen. Sanhá Ndami (49) ontving het ambt van apostel en Braima Ndami (31) werd  gewijd tot opziener. De gebiedskerk São Tomé e Príncipe kreeg met Guilherme António Neto dos Santos en Jacinto Lima Francisco (64) twee opzieners erbij.

Genade – liefde – gemeenschap

De stamapostel predikte naar aanleiding van het woord uit 2 Korintiërs 13:13: „De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.“ Hij betoogde dat deze zegen tegelijkertijd een toezegging van God is maar ook een oproep aan ons als mensen is: God schenkt ons genade, van ons verwacht hij deemoed, overwinnen en dienen. God heeft ons lief, wij hebben Hem lief en onze naaste. De Heilige Geest wil ons naar de gemeenschap met God leiden, wij laten ons leiden.

30 Jaar Nieuw-Apostolische Kerk in Angola

Alleen al in het West-Afrikaanse land Angola leven ongeveer 233.000 nieuw-apostolische christenen, daarvan 50.000 in de hoofdstad Luanda. Hier wordt momenteel een grote centrale kerk gebouwd die plaats zal bieden aan 1.000 kerkdienstdeelnemers. De Nieuw-Apostolische Kerk  Nordrhein-Westfalen is sinds 1983 in Angola werkzaam. Op 25 juli 1983 vond hier de eerste nieuw-apostolische kerkdienst plaats. Dit jaar viert de kerk in Angola ook haar 30-jarig bestaan.

Categorie: Afrique