NAKI nieuws

Pinksteren 2013: »Zie, uw heil komt!«

19.05.2013

De laatste pinksterpreek door stamapostel Wilhelm Leber

Het imposante gebouw van de gemeente Hamburg-Borgfelde

Een blijde stemming voor de kerkdienst

Twee foto’s van het pinksterconcert…

...in de Laeiszhalle Hamburg (foto‘s: NAK Nord)

Hamburg/Zürich. De Nieuw-Apostolische Kerk heeft een nieuwe stamapostel. Wilhelm Leber, de internationale kerkleider sinds 2005, hield afgelopen pinksterzondag zijn laatste kerkdienst in Hamburg-Borgfelde (wij deden hierover al verslag). Miljoenen mensen over de gehele wereld beleefden live de preek d.m.v. satelliet- en internetuitzending. Hij riep de gelovigen op om de kracht van de Heilige geest in hun leefomgeving te gebruiken.

Volgens traditie richtte stamapostel Wilhelm Leber zich bij het begin van de kerkdienst tot alle nieuw-apostolische christenen wereldwijd met een groetwoord: „"De Heer laat overal horen, tot aan de einden der aarde: Verkondig aan vrouwe Sion: 'Je redder komt!'" (Jesaja 62, uit het 11de vers)

 „God grijpt in“

Hij legt het woord uit als een „goddelijke toezegging“, zo benadrukte de stamapostel. „De Heer zal ingrijpen. Niet altijd zoals wij het verwachten en hopen. Maar zo dat wij aan het einde merken dat het alles zo moest zijn. Hij voegde toe: “ Zo heeft God iedere keer weer geholpen en in de geschiedenis van de mensheid ingegrepen.“. Naar aanleiding van het 150ste jubileumjaar van de Nieuw-Apostolische Kerk is hij dankbaar voor alles wat er in het verleden allemaal is gedaan, maar hij vulde ook meteen aan dat „wij ook het jubileum van onze kerk daarvoor willen gebruiken om kracht te putten voor de toekomst.“

 

Kracht uit de hemel

Ten grondslag aan de preek tijdens de pinksterkerkdienst was het woord genomen uit Lucas 24:49: „(...)Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.” Tijdens de pinksterkerdienst in 2005 was dit ook het woord uit de Bijbel dat ten grondslag lag. Toen ontving stamapostel Leber zijn ambt. “Dat wist ik niet van te voren”, aldus de stamapostel. Voor hem was daarmee een cirkel gesloten.

 „ De Heilige Geest is kracht uit de hemel“. De stamapostel lichtte dit toe. Zijn wens is dat de kracht van de Heilige Geest nog sterker te bespeuren is. Dat zij zich veelvoudig mag ontplooien: in het meewerken in de gemeenten, in de liefde tot elkaar alsmede ook in het vasthouden aan de belofte van de wederkomst van Jezus.

De wind van de liefde moet in de gemeenten merkbaar zijn

In het vervolg van de preek wees de stamapostel op het beeld van de Heilige Geest als een wind: „De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is” (Johannes 3:8). “Het leven in de gemeente moet beinvloed zijn door de wind van de Geest”. Daartoe riep hij de gelovigen op. De liefde moet zo sterk waaien dat alle weerstand uit de weg wordt geruimd. Daarbij komt het niet op grote daden aan: “Maar wanneer wij allemaal in deze zin samenwerken en een ieder open staat voor het werken van de Heilige Geest, dan versterkt zich dat tot een machtige orkaan. Daarmee gaat het dan naar de voleinding, naar de dag van de Heer.”

De liefde van God verderdragen

Districtsapostel Jean-Luc Schneider, sinds een jaar stamapostelhelper, benadrukte in zijn bijdrage dat het de taak van de christenen moet zijn om de liefde van God verder te dragen opdat deze bij ons zichtbaar zou zijn. Weliswaar is God de helper die vele mensen zoeken, maar er is ook geloof nodig om de hulp van God te erkennen. „Wanneer wij zo handelen, dan zullen allen zich in de gemeente op hun gemak voelen – over de gehele wereld.“

De aankomende stamapostel-opvolger sprak ook over de wisseling aan het hoofd van de kerk. Velen hebben hem gevraagd hoe het verder met zal gaan. „Het gaat verder zoals het tot nu toe is gegaan. Verder naar het doel van ons geloof.“ Zo sprak de stamapostelhelper.

Kerkdienst op een historische plek

De uitzending van de pinksterkerkdienst was van tevoren begonnen met een tien minuten durende film. Daarin blikte de Nieuw-Apostolische Kerk terug op haar 150-jarig bestaan. Daarbij ging het onder andere ook om de eerste gemeente die in het jaar 1863 zich heeft afgescheiden van de Katholiek Apostolische Kerk. Uit haar ontstond de Nieuw-Apostolische Kerk.

Deze gemeente in Hamburg bouwde later een kapel op de plek van de huidige gemeente Hamburg-Borgfelde waarin stamapostel Leber deze pinksterdienst vierde.
Ongeveer 450 nieuw-apostolische christenen kwamen bijeen, daaronder alle wereldwijd werkzame districtsapostelen en districtsapostelhelpers alsmede de apostelen uit Europa.

Bijeenkomst van apostelen en concert

Het pinksterweekend was door de stamapostel begonnen op zaterdagmorgen met een bijeenkomst van apostelen. Tijdens deze vergadering heeft hij op zijn ambtstijd teruggeblikt en de apostelen verzocht om de nieuwe stamapostel het vertrouwen te schenken. Op zaterdagmiddag vond een concert plaaats onder het motto „I feel the spirit“ in de Laeiszhalle Hamburg. Vijf verschillende ensembles wisselden elkaar af en gaven een breed spektrum weer van oude geestelijke muziek en hedendaagse muziek.

Categorie: NAKI nieuws, Pentecost, Pentecost events, Press Release