NAKI nieuws

Pinksterbijeenkomst van de Europese apostelen in Hamburg leidt Pinksteren in

18.05.2013

Alle districtsapostelen en de apostelen uit Europa nemen deel aan de pinksterkerkdienst

Impressie van de vergadering van apostelen in Hamburg (Foto‘s: NAK Nord / ran)

Hamburg/Zürich. Met een hartelijk dankjewel voor al het werk en ondersteuning, voor de gebeden en de bereidheid om ontwikkelingen helpen te realiseren en te dragen, opende de scheidende stamapostel Wilhelm Leber de Europese bijeenkomst van apostelen op pinksterzaterdag in Hamburg. Ontroerd voegde hij toe: „Ik wil ook graag mijn voorganger harteljk dankzeggen, stamapostel Fehr. Ik dank hem in het bijzonder daarvoor omdat hij mij de overgang zo licht heeft gemaakt. Zijn houding heeft een stempel op mij gedrukt en ik heb heb mij daar altijd zeer mee kunnen verbinden. Ik heb geprobeerd om zijn werk te continueren.“

Bijtijds voor de pinksterkerkdienst zijn alle districtsapostelen van de wereld en de apostelen uit Europa naar Hamburg gekomen. Traditioneel vindt op zaterdag een bijeenkomst van apostelen plaats. Ditmaal was het thema „terugblik en vooruitzicht“. De internationale kerkleider stelde de terublik onder de volgende bijbeltekst: „Wees waakzaam, wees op uw hoede“(1 Petrus 4, uit vers 8). Hij concludeerdeerde dat hij heeft geprobeerd om naar dit woord te handelen. „Het vastleggen van de koers die de kerk zal inslaan heeft beide nodig – nuchterheid en waakzaamheid.“ De koers van de kerk is gekenmerkt door een bepaalde openheid naar andere christelijke kerken. Daarmee is stamapostel Feher begonnen en heeft hij voortgezet. „In mijn ambtstijd is het gekomen tot een geherformuleerde begrip van de doop met de wezenlijke verandering dat ook de doop in andere christelijke kerken door ons worden erkend. Ik geloof dat dit een belangrijke mijlpaal was.“ Ook een wezenlijke verandering is de omschrijving van de kerk geweest.

 

Geworteld blijven in het geloof

Onder het kopje vooruitzicht gaf hij de apostelen de tekst uit de bijbel uit Kolossenzen 2: 6 en 7: „Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.“ Daaruit ontleende hij de oproep voor eenheid en de gemeenschappelijke taak om daarvoor te zorgen dat de kinderen en de jeugd in het gemeenteleven worden geïntegreerd. „Men is geworteld in een zaak, wanneer er duizend draden zijn die het bij elkaar houden.“

Aan het eind van zijn emotionele toespraak bedankte hij stamapostelhelper Jean-Luc Schneider voor zijn bereidheid om de opdracht aan te nemen. „Geef hem uw vertrouwen“. En het werd  geheel plechtig toen de stamapostel hem de hand reikte. „Lieve stamapostelhelper, wij zeggen toe om je te steunen en de eenheid van de geest te onderhouden. Wij willen met elkaar het doel bereiken.“

 

Actuele toestand van de kerk analyseren

De zo aangesproken stamapostelhelper Jean-Luc Schneider benadrukte hoe belangrijk het is om in de Heer geworteld te blijven. „Het zich richten op de Heer is bijzonder belangrijk wanneer het erom gaat om de actuele toestand van onze kerk te analyseren en haar toekomst voor ogen te hebben. „In Europa en voor een gedeelte ook in andere continenten stelt hij een teruggang in het geloven in God en het bezoeken van de kerkdienst vast. Ook de aanwas van nieuwe ambten is niet zonder meer gegarandeerd. „Deze situatie heeft ook invloed op de stemming binnen de gemeenten. Bij veel broeders bestaat het gevaar van demotivatie en teruggave van het ambt. Dit gevaar afwenden is onze uitdaging voor de komende tijd.

 

Het evangelie niet relativeren

Er moeten veranderingen plaatsvinden, maar zeer voorzichtig en op de lange termijn gericht. Het evangelie is geen product dat zich aan de markt moet aanpassen. Het is veelmeer de onveranderlijke en eeuwige waarheid. Uit dit geloof hebben de eerste christenen de kracht gekregen om vol te houden en met deze wetenschap hebben de christenen van de afgelopen eeuwen de motivatie gevonden om trouw te blijven aan de Heer Jezus. „Als apostelen en boodschappers van Christus zijn we niet bezig voor het overleven van de Nieuw-Apostolische Kerk, maar voor de Heer Jezus Christus zijn we actief. Ons is opgedragen om het evangelie te verkondigen, zonder het te relativeren en het onherroepelijk komen van de Heer te prediken zonder moe te worden.“

Een bewezen catechismus

Vandaag, zo ging de stamapostel in spé verder, beschikt de kerk over een catechismus waarvan de kwaliteit verregaand erkend wordt. De leer is vastgelegd, de identiteit gedefinieerd. „Vandaag de dag stellen wij het gemeenschappelijke met andere christelijke kerken op de voorgrond, namelijk het geloven in Jezus Christus. Wij koesteren de wens om met de andere kerken samen te werken en de stem van het evangelie in de huidige maatschappij hoorbaar te maken. Wij verheugen ons over de vooruitgang in de dialoog met de diverse religieuze instanties.“Hij is ervan overtuigd dat de „specifieke nieuw-apostolische items“ – het geloof aan de onherroepelijk wederkomst van de Heer, het apostelambt en de mogelijkheid tot verlossing aan gene zijde – de toenadering tot andere geloofsgemeenschappen niet in de weg staan. „Integendeel zelfs, ik ben ervan overtuigd dat wij als nieuw-apostolische christenen, die de Heer liefhebben en door Zijn spoedig komen, bijzonder gemotiveerd zijn om aan al degenen die voor Christus strijden, een waardevolle ondersteuning te kunnen leveren.“

Tot slot van zijn toespraak gaf hij de apostelen zijn prioriteiten voor de komende tijd: het welbevinden van de ambtsdragers in hun ambt en de jeugd in hun kerk.

Hij waardeerde de „grootse prestaties“ van de stamapostel over de laatste acht jaren en bedankte hem voor zijn aard, voor zijn nabijheid en openheid, voor zijn geduld en zijn ijver. In plaats van vele woorden te spreken, verzocht hij de aanwezige apostelen te staan voor eenn emotioneel, hartelijk gebed. Daarin werd ook een bijzondere groet uitgesproken voor stamapostel in ruste Richard Fehr, die ziek thuis is en helaas niet in Hamburg kan zijn.

Categorie: NAKI nieuws, Pentecost, Pentecost events