NAKI nieuws

Voorjaarsbijeenkomst van de districtsapostelen in Stuttgart

09.03.2013

De voorjaarsbijeenkomst van…

… wereldwijde districtsapostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk…

…vindt momenteel plaats in Stuttgart (foto’s: NAKI)

Zürich/Stuttgart. Momenteel vindt de internationale voorjaarsbijeenkomst van de districtsapostelen en districtsapostelhelpers van de Nieuw-Apostolische Kerk plaats in Stuttgart. „Het is deze keer mijn laatste vergadering van districtsapostelen als actieve stamapostel“. Met deze woorden heette de kerkleider en stamapostel Wilhelm Leber alle 20 districtsapostelen en negen districtsapostelhelpers welkom. Hij dankte hen voor hun ondersteuning en de goede samenwerking in de afgelopen jaren.

De vergadering van districtsapostelen begint altijd met een geestelijk gedeelte; ditmaal stond het woord uit Matteüs 13:47 centraal: „ Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen.“ De stamapostel ging er onder andere op in dat met dit net, het net van de goddelijke liefde wordt bedoeld. „De liefde tot de Heer die zich ook op veelvoudige wijze in de liefde tot elkaar terug te vinden is, moet ons kenmerk zijn. Laat ons tekenen van de liefde zetten – in de eenheid van de Geest“. Met deze woorden riep hij de leiders van de verscheidene districtsapostelgebieden daartoe op.

De vergadering  bestond uit intensieve besprekingen over thema’s op het gebied van zielzorg en kerkstrategie. Voorbeelden zijn de bewerking van leermateriaal voor het kinderonderwijs in de Nieuw-Apostolische Kerk en de invoering van informatieflyers voor kerkelijke feesten zoals doop, confirmatie alsmede kerkelijke feestdagen zoals Pinksteren en Kerst.

Ettelijke thema’s stonden op de agenda. Daarbij komen nog verscheidene bilaterale besprekingen die tot en met zaterdagmiddag plaatsvinden. Als dagafsluiting is er een feestelijk concert door koor en orkest in de kerk Stuttgart-Ost gepland. De zondag staat dan geheel in het teken van de kerkdienst in de gemeente Fellbach.

Nieuw leermateriaal voor het kinderonderwijs in bewerking

Nadat de catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk is gepubliceerd (wij hebben hierover bericht), moeten nu ook stuk voor stuk de andere kerkelijke leerwerken worden aangepast. Het werk aan het boek voor confirmanten is grotendeels afgesloten. Op dit moment is de verantwoordelijke projectgroep zeer intensief bezig met de verdere ontwikkeling van het leermateriaal voor de zondagsschool. In een volgende stap zal eerst met het nieuwe concept voor het religieonderricht in de Engelse taal worden begonnen, daarna volgt het confirmatieonderricht.

»Zie, het Rijk Gods is midden onder u«

De kerkleiders spraken uitvoerig over de voorbereidingen van de internationale kerkdag van de Nieuw-Apostolische Kerk. Onder het motto »Zie, het Rijk Gods is midden onder u« zal deze tijdens het pinksterweekend 2014 op het terrein van het Olympiapark in München plaatsvinden (wij hebben hierover bericht). Daar zal van 6 t/m 8 juni de Nieuw-Apostolische Kerk zich in haar veelzijdigheid presenteren. Gemeenteleden van alle generaties, uit verschillende landen en verschillende talen, zullen elkaar ontmoeten. Voordrachten, workshops en concerten mbt thema‘s rondom het motto van de kerkdag zullen dan meebeleefd kunnen worden.

Categorie: NAKI nieuws