NAKI nieuws

Weer een apostel in Soedan

28.11.2012

Morris Ukuni is de nieuwe apostel

Stamapostel Wilhelm Leber aan het altaar van de nieuw-apostolische districtskerk in Muniki/Juba (foto’s: NAK Mitteldeutschland)

Juba/Zürich. De Nieuw-Apostolische Kerk in Soedan heeft weer een apostel: de huidige opziener Morris Ukuni (46) kreeg afgelopen zondag dit ambt. Stamapostel Wilhelm Leber was daarvoor naar Juba gereisd; hij hield in de districtskerk in Muniki/Juba een feestelijke kerkdienst voor meer dan 1.800 gelovigen.

Sinds 2007 was er in de gebiedskerk Soedan geen apostel meer. De nieuwe apostel Ukuni zal zowel in het noorden van dit grote land als ook in Zuid-Soedan onderweg zijn. Hij spreekt naast zijn moedertaal Madi ook Arabisch, Engels en Duits. De deelnemers aan de kerkdienst begroetten de ordinatie van hun nieuwe apostel met groot enthousiasme en onder luid applaus.

Het was bovendien de tweede keer dat een stamapostel de nieuw-apostolische gemeenten in Soedan bezocht. In november 2001 was het de toenmalige stamapostel Richard Fehr. Elf jaar later, eind november 2012, bezocht stamapostel Wilhelm Leber het zuidelijke gedeelte. Hij werd begeleid door de districtsapostelen Shadreck Lubasi (Kenia), Charles Ndandula (Zambia) en Wilfried Klingler (Duitsland) alsmede districtsapostelhelper Frank Dzur (Canada).

Kerkdienst en zondagmiddagprogramma

De kerkdienst in Juba stond geheel in het teken van het bijbelwoord uit 2 Samuel 3 en daarvan het tweede gedeelte uit het eerste vers: „Maar terwijl David steeds sterker werd, werd het huis van Saul steeds zwakker.” Op zondagmiddag stond er een uitvoering op het programma  dat bestond uit liederen van Afrikaanse origine die door kinderen en jeugd werden gezongen. Ook de moeders deden mee met een bijdrage die alle aanwezigen zeer ontroerde .

Het nieuw-apostolische werk in Soedan en in Zuid-Soedan wordt gecoördineerd door de Duitse gebiedskerk Mitteldeutschland.

Categorie: NAKI nieuws