NAKI nieuws

Twee nieuwe apostelen voor Brazilië

07.11.2012

Het feestelijke weekeinde in Recife, Brazilië

Voor de kerkdienst in de consistorie

Jeugdbijeenkomst op zaterdag (foto’s: NAK Brazilië)

Zürich/Recife.  José Antonio Bonaite (53) en Reinaldo Milczuk (51) zijn de recent geordineerde apostelen voor de gebiedskerk Brazilië. Beiden ontvingen hun nieuwe ambt in een kerkdienst die stamapostel Wilhelm Leber in het weekeinde in Recife hield. Bovendien ontving Joáo Silva het ambt van opziener.

De internationale kerkleider werd begeleid door meerdere apostelen in de miljoenenstad aan de oostkust van het grote land. Naast districtsapostel Raúl Eduardo Montes de Oca en apostel Geraldino Aires uit Brazilië, waren ook districtsapostel Armin Brinkmann uit Duitsland alsmede uit Argentinië districtsapostel Norberto Passuni en districtsapostelhelper Carlos Granja gekomen. Zaterdagmorgen vond er een bijeenkomst plaats met de apostelen en opzieners. De stamapostel gebruikte deze gelegenheid om de broeders voor het werk vol uitdagingen in dit grote land te sterken.

Voorbereiding op de zondag

In de namiddag gaven meerdere jeugdgroepen een muzikale toneelvoorstelling over de 150-jarige geschiedenis van de Nieuw-Apostolische Kerk. Deze uitvoering werd omlijst door koor en orkest. Alles werkte bij tot een harmonieuze sfeer en toehoorders werden geraakt, aldus de Braziliaanse districtsapostel Montes de Oca.

Ambtsrustverlening en ordinatie

Meer dan 450 gemeenteleden uit het noordoosten van Brazilië kwamen op zondag bij elkaar voor de kerkdienst voor de ontslapenen. Deze vond, evenals de jeugdbijeenkomst, plaats in een gemeenschapscentrum. Opziener José Luiz de Oliveira werd de welverdiende ambtsrust verleend, hij heeft meer dan 26 jaar als ambtsdrager van de kerk gediend. Voor de verdere verzorging van de gemeenten ordineerde de stamapostel de beide apostelen en een opziener.

Recife, een stad met tradities

Recife is de hoofdstad van de deelstaat Pernambuco, in het noordoosten van Brazilië gelegen. Ongeveer 1,5 miljoen mensen leven in de havenstad. Ook in nieuw-apostolische opzicht is Recife een stad met tradities. In de tachtiger jaren waren het apostelen uit de Duitse gebiedskerk Nordrhein-Westfalen die zich naar Brazilië begaven en de eerste gemeenten in dit land stichtten, ook in Recife. Ook districtsapostel Armin Brinkmann nam daaraan deel, hij was nu als gast van de stampostel aanwezig in de gemeente. Sinds oktober 2010 is districtsapostel Raúl Montes de Oca de verantwoordelijke leider van de gebiedskerken Brazilië en Bolivia.

Categorie: NAKI nieuws