NAKI nieuws

Jürg Zbinden is de nieuwe apostel voor Tessin en Italië

30.10.2012

Kerkdienst in Lugano, Tessin

De nieuwe apostel Jürg Zbinden (rechts, foto‘s: J. Krämer)

Lugano/Zürich. „En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16), is het bijbelwoord dat de internationale kerkleider, stamapostel Wilhelm Leber, afgelopen zondag  in de kerkdienst in Lugano als grondslag gebruikte. De gebiedskerk Zwitserland kreeg voor het werk in het zuidelijk gedeelte van het land een nieuwe apostel. Jürg Zbinden zal voortaan ook verantwoordelijk zijn voor het werk van de kerk in Italië.

Even daarvoor had stamapostel Leber de Italiaans sprekende apostel Orando Mutti met feestelijke woorden ambtsrust verleend. 35 Jaar heeft hij als ambtsdrager voor de kerk gewerkt, daarvan elf jaar in het ambt van apostel. „Het woord »onmogelijk« heeft u voor uzelf nooit gebruikt. Dat getuigt van geloofskracht die in u is opgesloten, maar die u ook met vreugde heeft doorgegeven.“, zo schreef de kerkleider over het afscheid van het actieve ambt en gaf hem mee voor de toekomst: „Het goede dat u gedaan heeft, zal niet vergaan.“

Nieuwe apostelgave

Aansluitend werd opziener Jürg Zbinden (54) tot het ambt van apostel geordineerd. Al in augustus van dit jaar had de verantwoordelijke districtsapostel Markus Fehlbaum de gemeenten in zijn grote werkgebied per brief hierover geïnformeerd ((wij hebben hierover bericht).

Offers zijn nodig

In zijn preek legde de kerkleider de nadruk op om niet materiële of financiële offers in het middelpunt als overweging te nemen, maar meer de blik op geestelijke offers te richten. „Overal waar God werkzaam is, zijn er offers nodig.“ Het goede doen aan de naaste is een offer, dat de Heer met welgevallen ziet, vervolgde de stampostel. „Laten we toch met anderen de rijkdom van het geloof delen.“

Districtsapostelgebied met 15 landen

De Nieuw-Apostolische Kerk Zwitserland verzorgt nog meer gebiedskerken. In totaal omvat het werkgebied van districtsapostel Markus Fehlbaum meer dan 15 landen met ongeveer 57.000 kerkleden in 600 gemeenten. Ongeveer 3.100 zielzorgers worden door de centrale administratie Zürich en meerdere secretariaten in de landen ondersteund.

Categorie: NAKI nieuws