NAKI nieuws

De weg van God

24.10.2012

Overzicht van de gemeente in St. Petersburg

De opzieners Hanajew (voor Kazachstan), Ljan und Groo alsmede de apostelen Aktschurin en Lasarew (van links, foto‘s: NAK BB)

Zürich/St. Petersburg. Personele wijzigingen in de zielzorg van de kerk in Rusland: afgelopen zondag heeft stamapostel Wilhelm Leber in de kerkdienst in St. Petersburg twee apostelen en twee opzieners voor de Russische gebiedskerk geordineerd. Ook werden  met de apostelen Wladimir Danilow en Alexander Kondraschow twee  knechten van God ambtsrust verleend. Bovendien heeft nu ook het land Kazachstan de eerste gave van opziener ontvangen.

 „De beiden die ambtsrust worden verleend zijn al 60 jaar geworden en hebben daarmee volgens het Russische recht de pensioengerechtigde leeftijd bereikt“, zo staat het in een schrijven aan de gemeente die de verantwoordelijke districtsapostel Wolfgang Nadolny al begin oktober in alle gemeenten van zijn werkgebied liet voorlezen. „Ongeveer meer dan twintig jaar hebben zij in verschillende opdrachten met volle toewijding gewerkt.“ Ondersteund door hun gezinnen hebben ze vele kilometers afgelegd, waarvoor de stamapostel hartelijk dankzegde bij het afscheid nemen.

Nieuwe ambtsgaven

Hun opvolgers zijn de beide apostelen Marat Akchurin (49) uit Omsk en Wladimir Lazarew (50) uit Moskou. Wladimir Groo (44) en Oleg Ljan (51), die door de internationale kerkleider geordineerd werden tot opziener, zullen voortaan aan hun zijde meewerken. Voor de eerste keer krijgt het grote land Kazachstan een opziener: Sergey Khanayew (56) komt uit Petropawlowsk, Kazachstan. Hij zal voortaan de ongeveer 10.000 leden van de Nieuw-Apostolische Kerk in dit gedeelte van de wereld verzorgen.

Onze weg naar huis

Stamapostel Wilhelm Leber hield de kerkdienst op zondag in St. Petersburg. Hij gebruikte als basis de bijbeltekst uit Job 23:11: „Ik ben in zijn spoor getreden, zonder af te buigen volgde ik zijn weg. “ om aan de gemeenten duidelijk te maken hoe belangrijk de weg van God is. “Ook ons heeft de Heer op de weg gezet die naar de eeuwige heerlijkheid leidt. Dat is onze weg naar huis waarvan wij niet willen afwijken,” aldus de kerkelijk leider. “Wij houden daaraan vast: Christus is opgestaan en zal weer terugkomen”.

Categorie: Europe, nl, nl, nl, NAKI nieuws