NAKI nieuws

Nieuwe opleidingsprogramma’s in Afrika

10.10.2012

De conferentie van districtsapostelen voor Afrika vindt plaats in Herzliya

Districtsapostel Charles Ndandula aan het woord

»African Joy«, een tijdschrift voor Afrika (foto: NAKI)

Zürich/Herzliya. Nieuwe opleidingsprogramma’s voor ambtsdragers of musici in de gemeenten – twee van een hele rij agendapunten van de districtsapostelbijeenkomst voor Afrika. Aan de conferentie namen alle districtsapostelen en districtsapostelhelpers deel die werkzaam zijn op het Afrikaanse continent. Het eerste punt van de agenda is een verslag over de nieuwe hostiebakkerij van de Nieuw-Apostolische Kerk in Lusaka, Zambia.

Districtsapostel Charles Ndandula informeerde de aanwezigen over deze succesvolle onderneming. De nieuwe bakkerij, die ongeveer een miljoen Amerikaanse dollars heeft gekost en waaraan verschillende gebiedskerken en NAKI een financiële bijdrage hebben geleverd, functioneert inmiddels zoals verwacht. In maart van dit jaar kon stamapostel Wilhelm Leber het gebouw op een feestelijke wijze aan haar bestemming overhandigen (wij hebben hierover bericht). Ongeveer 200 grootverpakkingen voor gebruik in de kerkdiensten in Zambia, Malawi en Zimbabwe worden hier maandelijks geproduceerd. Daarmee is het mogelijk enkele van de grootste gebiedskerken van de Nieuw-Apostolische Kerk te verzorgen met avondmaalhosties. Eerder betrokken deze landen jarenlang de hosties uit de bakkerij in Bielefeld (Duitsland). Op den duur waren echter de transportkosten dermate gestegen dat het in gebruik nemen van meerdere bakkerijen tbv gebiedskerken met een groot ledenaantal zinvol is. Sinds 2003 is er nog een hostiebakkerij in Kaapstad.

»African Joy« in 20 talen

Ook het Afrikaanse kerktijdschrift »African Joy« is een succesverhaal. Ongeveer 600.000 examplaren in 20 talen worden drie- tot viermaal per jaar uitgegeven. Met name ook in de Afrikaanse talen zoals Lozi, Xhosa, Swahili of Tshiluba worden ze aan de huishoudens bezorgd – de kosten zijn beneden de 10 dollar cent per exemplaar. Doel is om het aantal vertalingen aanzienlijk uit te breiden en daarmee ook het verspreidingsgebied te vergroten. „Ook wanneer er zeker nog enkele mogelijkheden tot verbetering zijn, vind ik dit tijdschrift al een schitterend gegeven! Wij moeten dit ondersteunen“,  zo riep stamapostel Wilhelm Leber zijn medebroeders op. »African Joy« verschijnt in het A5-formaat en heeft 8 pagina’s, vier daarvan zijn overgenomen uit het internationale nieuw-apostolische kerktijdschrift »Onze Familie«, de andere vier bevatten lokale berichten en foto’s (zie een eerder verslag hierover).

Meer muziek in Oost-Afrika

Districtsapostel Shadreck Lubasi is verantwoordelijk voor het districtsapostelgebied Oost-Afrika dat uit de gebiedskerken Kenia, Tanzania en Oeganda bestaat. Ongeveer een miljoen kerkleden leven hier, in meer dan 6.000 te verzorgen gemeenten. De districtsapostel wil de komende jaren een bijzondere focus hebben op de opleiding van de vele duizenden ambtsdragers en de muzikale ontwikkeling en diversiteit in de gemeenten versnellen. Een specifiek geschreven muziek-adviessysteem zal in het bijzonder het muzikale onderricht aan kinderen en de oprichting van orkesten beogen. Naast de vele uitdagingen op alle gebieden is dit een van de belangrijkste doelen die de kerk voor deze landen zich heeft gesteld, zo bericht de districtsapostel. Musici die later in hun gebieden andere musici zullen onderwijzen, worden op het ogenblik in Kaapstad of Lusaka opgeleid.

Ook in Kongo onderwijs

Strategische plannen voor onderricht van de ongeveer 50.000 ambtsdragers zijn er ook voor de gebiedskerk Zuidoost-Kongo. Dit is een grote uitdaging volgens  districtsapostelhelper Tshithsi Tshisekedi. Vier modules worden op dit moment onderwezen, de inhoud omvat  verklaringen ten opzichte van leer en zielzorg, Franse taalonderricht of methoden van leiding geven. Aan het eind van  het traject is er een certificaat die aan de deelnemers op feestelijke wijze wordt uitgereikt. De kerk hoopt dat in de toekomst vele ambtsdragers het onderricht kunnen doorlopen om zekerheid in hun verscheidenheid aan taken te verschaffen.

Kerkdienst in Israël

Met de bijeenkomst van districtsapostelen Afrika begint de herfstvergadering van de districtsapostelen wereldwijd van de Nieuw-Apostolische Kerk. Ditmaal vindt zij plaats in Herzliya, Israël. Op zondag zal zij eindigen met een kerkdienst door de internationale kerkleider stamapostel Wilhelm Leber. Hij zal de kerkdienst houden in de gemeente Nazareth.