NAKI nieuws

Inhoudelijke werkzaamheden aan de catechismus afgesloten

17.03.2012

Zo zag in 2010 het voorstel voor de layout van de catechismus eruit (foto: NAKI)

Zürich. In de vergadering van vandaag heeft de internationale bijeenkomst van Districtsapostelen de definitieve Duitse tekst van de catechismus bepaald. Aan deze laatste bespreking over het afstemmen hiervan, nemen ook leden van de projectgroep „Der neuapostolische Glaube“ (PG DNG) deel. Unaniem werd besloten om de tekst als basis voor de verder vertalingen te gebruiken.

Na dit proces van het afstemmen zal de tekst voor de vormgeving van het boek en de productie aan het Bischoff Verlag worden gegeven. De laatste aanpassingen van de tekst in de andere hoofdtalen van de kerk zullen tot eind april duren. De publicatie van de catechismus zal aan het eind van het jaar 2012 plaatsvinden.

Daarmee komt een fundamenteel inhoudelijk proces van afstemming ten einde waarin naast de PG DNG ook andere projectgroepen binnen de kerk meerdere jaren waren betrokken. „Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van onze kerk“, aldus Stamapostel Wilhelm Leber over het boekwerk.

Terugblik over de ontstaansgeschiedenis van de catechismus

Menige jaren van beraadslagingen zijn verbonden aan het ontstaan van de catechismus. Verscheidene projectgroepen hebben hieraan gewerkt. Twee jaar geleden werd de nieuwe geloofsbelijdenis gepubliceerd, op 6 juni 2010. Er volgden uitwerkingen over het begrip van kerk en sacramenten. Voor vragen over de gepubliceerde thema’s werd vanaf juli 2010 een rubriek op de internationale website ingericht. Vorig jaar 2011 stond in het teken van het onderrricht aan ambtsdragers en broeders/zusters met een opdracht. Naast informatiebijeenkomsten zijn ook workshops met uitwisseling en discussies gepland. Stamapostel Leber zei hier afgelopen jaar over: „Ik moedig uitwisselingen over de leer aan, over een dialoog over het geloof. Daarbij zullen er ook verschillende meningen en opvattingen voorkomen. Belangrijk  staan voor mij voorop een respectvolle en open omgang met elkaar, gekenmerkt door de liefde van Christus.“

Geschreven vanuit het geloof voor gelovigen

Omdat de Nieuw-Apostolische Kerk in nagenoeg alle landen van de wereld met dezelfde leer vertegenwoordigd is, is het vereist om een standaardwerk over het nieuw-apostolische geloof te publiceren. Het doel is om de eenheid van de leer ondanks alle verschillen te verstevigen. Het boek „Vragen en Antwoorden“ was sinds 1992 niet meer aangepast. Stamapostel Leber schrijft o.a. in het voorwoord dat hij zich erop zal verheugen wanneer christenen van andere kerken interesse voor dit boekwerk tonen. „De catechismus is geschreven vanuit het geloof en voor gelovigen. Benadrukt dient te worden dat bij alle verschillende opvattingen de Nieuw-Apostolische Kerk grote waardering heeft voor de leeropvattingen van andere kerken.“, aldus de Stamapostel.