NAKI nieuws

Onderwerp van de Herfstvergadering van Districtsapostelen: „Burnout is een kameleon“

05.10.2011

alle Foto's: NAKI

Zürich. Het onderwerp „burnout“ vormde het middelpunt van de herfstzitting van de Districtsapostelvergadering voor Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers van de Nieuw-Apostolische Kerk. Daar zei Stamapostel Wilhelm Leber over: „De lezing en de aansluitende discussie hebben aangetoond, dat de problematiek van een burnout om tweeërlei redenen belangrijk is. Aan de ene kant dragen wij de zorgzame verantwoording voor onze broeders en zusters in de districten en in onze kantoren. Aan de andere kant wijzen wij zelf ook op een risico van een burnout: want onze veeleisende, veelvoudige opgaven, die wij met volle overgave vervullen, zouden ons tot te uitputtende inspanning kunnen verleiden.“

Het is niet eenvoudig om het fenomeen burnout zelfs maar te ontdekken. Vaak gedraagt het ziektebeeld zich als een kameleon, zo begon de expert, een arts-psychotherapeut met een eigen praktijk. Mogelijke symptomen kunnen zijn: dat de betreffende merkt, dat hij een opgave niet meer aan kan; hij vermeerdert zijn krachtsinspanning, daar komt dan een gevoel van uitputting en dodelijke vermoeidheid bij; men wordt prikkelbaar en agressiever. Uiteindelijk vermindert het plezier in het werk steeds meer of wordt dat zelfs als bedreigend ervaren. Lichamelijke klachten zoals meer transpireren, hartkloppingen, huidproblemen, problemen met de spijsvertering, slaapstoornissen kunnen optreden. Bij verdergaande ontwikkeling kan een volledige lichamelijk of geestelijk instorten het gevolg zijn.

Maar, aldus de dokter, bestaat een burnout in strikt wetenschappelijke zin niet. Het werd slechts beschouwd als een zelfstandig ziektebeeld, maar niet bewezen. Talrijke studies weerlegden de hypothese, dat het zich hier zou handelen om een nieuw ziektebeeld. De grens tussen goed gedefinieerde ziektebeelden zoals bv. een depressie, is niet scherp genoeg te trekken. De beschreven symptomen moet men desondanks heel ernstig nemen, het „is geen inbeelding en het kan in de meeste gevallen ook niet zomaar opgelost of genezen worden“ zegt de psycholoog. Een enorm belang vormt de bestrijding van de stress, de drie benodigde maatregelen: ontspanning, ontlasting en weer met beide benen op de grond staan. In crisissituaties moet de weg naar de psychotherapeut geadviseerd worden.

Tot slot gaf de dokter de Districtsapostelen ter overweging mee, dat vanuit zijn visie „de Kerk“ als organisatie of instituut of de mensen daarbinnen, door haar optreden tot stress of belastingen zou kunnen bijdragen, echter schijnt de behandelde problematiek eerder een maatschappelijke of cultuurspecifieke dan een kerkelijke te zijn. Desondanks willen de Districtsapostelen de verkregen inzichten meenemen in hun Aposteldistricten.

2013: een Jubileumjaar

Een ander punt, dat in de herfstzitting van de wereldomvattende Districtsapostelvergadering ter sprake kwam, stipten het jubileumjaar 2013 van de Nieuw-Apostolische Kerk aan. Het door het kerkbestuur vastgelegde stichtingsjaar 1863 van de zo genoemde „nieuwe ordening“ – dus de benoeming van Apostelen buiten de kring van de twaalf van de Katholiek-Apostolische Gemeente in Engeland – verjaart over twee jaar voor de 150e keer. Dat zal dus op het Pinksterfeest in mei 2013 in Hamburg gevierd worden. Alle feestelijkheden in het jubileumjaar zullen onder het motto „Eén Geest – één Geloof“ staan. Overige evenementen in die tijd staan in de planning. De Districtsapostelen werden het eens over algemene gegevens: een eigen jubileumlogo, online berichten, regionale open deuren en nog veel meer.

Begin en einde van het menselijke leven

Ook over het ontstaan van het menselijk leven uit het oogpunt van de theologie beraadden zich de Districtsapostelen eveneens. Hier komen de kerken in deze wereld tot verschillende inzichten. Naar de opvatting van de Nieuw-Apostolische Kerk is de samensmelting van ei- en zaadcel – de bevruchting – het beginpunt. Als argumenten daarvoor gaven de Districtsapostelen aan:

  • Uit het oogpunt van ons geloof is de mens door God geschapen tot Zijn evenbeeld en is een deel van zowel zichtbare als van onzichtbare schepping. De geestelijke natuur van de mens is onsterfelijk.
  • Het menselijke leven begint met de bevruchting en eindigt met de hersendood. Het moet beschermd worden en mag niet actief beëindigd worden.
  • Het moment waarop de ziel aanwezig is en het moment waarop de ziel het lichaam verlaat, kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Voor de bescherming van het menselijk leven gaat de kerk ervan uit, dat de ziel op het moment van de bevruchting aanwezig komt en de ziel het lichaam verlaat bij de hersendood, het moment waarop het leven onherroepelijk eindigt.

Hiervoor worden verdere informatieve artikelen voor de gemeenten ter beschikking gesteld.

DAV Afrika met eigen onderwerpen

Op woensdagavond hielden de internationale kerkbestuurders diensten in verscheidene gemeenten in Zwitserland. De wegen voerden van Bad Ragaz tot Basel. Na drie dagen overleg in de internationale kring van Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers was er op donderdag 29.09.2011 nog een Districtsapostelvergadering van een halve dag voor Afrikaanse Apostelen. Hier ontvingen de Districtsapostelen, die op het Afrikaanse continent werkzaam zijn, inzicht in onderwerpen betreffende de infrastructuur van de Afrikaanse Aposteldistricten: hoe gaat het met de bouw van een hostiebakkerij in Zambia, welke soorten bouw zijn geëigend voor kerkgebouwen in de verschillende regio’s?