NAKI nieuws

Diensten en een Pan-Amerikaanse Apostelvergadering

05.08.2011

Pan-Amerikaanse Apostelvergadering

Nieuwe ministers voor de Iglesia Nueva Apostolica Venezuela (fotos: INA Venezuela)

Zürich. „Mijn reizen naar Canada en Venezuela verliepen zoals gepland en zonder enig probleem “, schrijft Stamapostel Wilhelm Leber aan de Apostelen van de Nieuw-Apostolische Kerk over de hele wereld. Op 24 juli wijdde de internationale kerkbestuurder een nieuwe kerk in Calgary/Canada. In de week daarop verbleef de kerkbestuurder op het Zuid-Amerikaanse continent.

Twee diensten in Canada (Calgary en Winnipeg) en een dienst op de laatste zondag in juli in Maracay, Venezuela – dat waren de verblijfplaatsen van de overzeese reis van de Stamapostel in juli. Op vrijdag en zaterdag in de laatste week kwamen de Districtsapostelen en Apostelen uit Noord- en Zuid-Amerika bij elkaar voor een eerste Pan-Amerikaanse Apostelconferentie in Caracas. Stamapostel Leber liet thema’s behandelen, die voor het Amerikaanse continent interessant en belangrijk zijn.

Dienst in Maracay

Op de laatste zondag hadden zich in Maracay meer dan 6.000 bezoekers voor de dienst verzameld. Het grondthema voor de dienst was het Bijbelwoord uit Jesaja 45:22, waar staat: „Keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde; want Ik ben God, er is geen ander.“ Aan het einde van de dienst wijdde de Stamapostel een nieuwe Apostel en een  nieuwe Opziener voor de ‘Iglesia Nueva Apostolica’ in Venezuela: Jose Rafael Lara Tovar (46) ontving het ambt van Apostel, Cesar Benito Barrera Baez (40) dient voortaan als Opziener.

» De Nieuw-Apostolische Kerk in Venezuela heeft een eigen Website.