NAKI nieuws

Pinksteren 2011: Wandelen in het licht van de Heilige Geest

13.06.2011

Stamapostel Wilhelm Leber aan het altaar in Dresden

Blik in de gemeente in het Congrescentrum

Muzikale hoogtepunten tijdens de dienst (alle Foto‘s: NAK MD)

Dresden. „Laten we wandelen in het licht van de Heilige Geest“ – met deze boodschap wendde de internationale leider van de Nieuw-Apostolische Kerk, Stamapostel Wilhelm Leber, zich in de Pinksterdienst van 2011 tot de gemeenten in de hele wereld. De geschiedenis van Pinksteren wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk traditioneel groots gevierd, deze keer waren alle 53 Europese Apostelen naar Dresden gekomen. Vele duizenden gemeenten in alle werelddelen waren via de satelliet aangesloten.

„Het groetwoord van dit jaar staat in Jesaja 2:5. Maar ik wil het iets moderner uitdrukken: »Komt nu, broeders en zusters, laten we wandelen in het licht van de Heilige Geest«“. Met deze woorden richtte Stamapostel Wilhelm Leber zich tot alle nieuw-apostolische christenen. Hij richtte daarmee ook een concrete blik in de gemeenten. Niet overal is de situatie goed, er zijn omstandigheden die afbreuk kunnen  doen, zoals persoonlijke zorgen en noden, er zijn broeders en zusters die lijden. „Menigeen is bezig met de vraag, hoe het in de toekomst wel verder moet.“ In het bijzonder in Europa moet in het oog gehouden worden, dat de gemeenten kleiner worden, en dat er een gebrek aan ambtsbroeders bestaat. „Dat ziet er nu niet bepaald rooskleurig uit“, constateerde de kerkbestuurder. Maar hij herinnerde de gelovigen aan de zg. ‘rede over de eindtijd’ van Gods Zoon (Matteüs 24). Jezus Christus beschreef daarin vele niet zo goede omstandigheden. Desondanks luidde Zijn raad: „Maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered.“ Ook voor ons geldt dit woord van de Heer, aldus de Stamapostel. En zoals altijd, komt het ook vandaag op het geloof aan!

Komen en naar buiten treden in het licht

Hij voegde eraan toe, hoe belangrijk het is om in het licht van de Heilige Geest te wandelen. Daartoe zou men bepaalde instellingen moeten verlaten. Een „dat zien we dan wel “ is niet erg bindend voor de mensen, is niet echt een besluitvaardige houding. „Laten wij niet ongelovig of afwachtend zijn “, appelleerde hij bij zijn toehoorders. Ook afwijzen of verwerpen verdraagt zich niet met geloof, net zo min als een aarzelende of passieve houding.

Wij zullen ook dit jaar een te downloaden videofilm van de dienst aanbieden. Nu al vindt u een fragment op de website van UF-Online.

Categorie: Europe, nl, nl, nl, NAKI nieuws, Pentecost, Pentecost events