NAKI nieuws

Districtsapostel Armin Brinkmann leidt in het vervolg de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland

16.05.2011

De blije gemeente in Hilversum is vol verwachting

Een woord van dank bij het ontvangen van ambtsrust

De nieuwe Districtsapostel ontvangt zijn opdracht (Foto‘s: VFB)

Zürich/Dortmund. Een intensieve week in Holland ligt voor hem, schrijft de nieuwe Districtsapostel voor Nederland, Armin Brinkmann uit Dortmund. Woensdagavond staat een dienst in Alkmaar op het program, de thuisgemeente van Theodoor de Bruijn, die afgelopen zondag na 40 jaar ambtsvervulling de welverdiende ambtsrust ontving. Donderdagavond is de nieuwe Districtsapostel in Sittard en op zaterdagmiddag heeft hij alle voorgangers met hun echtgenotes voor een dienst uitgenodigd. „Op zondag is de dienst in Tilburg gepland en aansluitend gaat het weer verder in het district Noordrijn-Westfalen.“

De kerk in Hilversum was jl. zondagmorgen, 15 mei 2011, tot op de laatste plaats bezet. Stamapostel Wilhelm Leber verleende Districtsapostel Theodoor de Bruijn op feestelijke wijze ambtsrust. „Meer dan twaalf jaar heeft hij dit ambt bekleed en daarbij zeer beslist niet alleen maar goede dagen beleefd “, merkte de Stamapostel op. „Maar de Districtsapostel is ook blijven vertrouwen. Inderdaad, dat is ons handelsmerk, ons kenmerk, dat wij in alles ons vertrouwen op de Heer stellen.“

Regels voor de goede strijd

De internationale kerkbestuurder neemt in zijn prediking “regels” op. Met het oog op het Bijbelwoord uit 2 Timoteüs 2 vers 5: „En indien ook iemand strijdt, zo wordt hij toch niet gekroond, tenzij hij recht strijdt (Luth.vert.)“, sprak hij over de regels van een goede strijd. De eerste regel heet: ‘Christus in het middelpunt! „Wanneer wij dat niet doen en Christus opzij schuiven, dan kun je de Heer ook niet ervaren.“ Voor de tweede belangrijke regel greep de Stamapostel terug naar een woord van Apostel Paulus: „Alles wat u doet, moet u met liefde doen!“ En als derde regel bracht hij naar voren: ‘Wij moeten genade zoeken om genade te ontvangen.’

Deze drie regels, zo zei Stamapostel Leber, kenmerkten ook de manier van werken van Districtsapostel de Bruijn gedurende de twaalf jaren als Districtsapostel. In zijn diensten heeft hij altijd weer benadrukt, hoe belangrijk het is om Christus als middelpunt te nemen. Zijn liefde voor de vele broeders en zusters is daarbij altijd voelbaar geweest. En ook heeft hij altijd genade gezocht, is nederig geweest en de Heer de eer gegeven. „In hem hebben wij een voorbeeld dat laat zien wat het betekent, recht (goed) te strijden.“

Ambtsrust en opdracht

In aansluiting op de ambtsrust gaf de internationale kerkbestuurder de opdracht aan Districtsapostel Armin Brinkmann uit Noordrijn-Westfalen om Districtsapostel te zijn voor Nederland en de van hieruit verzorgde gemeenten op de eilanden Anguilla, Antigua, Aruba, de Nederlandse Antillen, Malta en Suriname. Al een jaar geleden had Stamapostel Wilhelm Leber de wisseling in de leiding aangekondigd. Eind maart 2010 heeft hij ook in Hilversum bekend gemaakt, hoe het Aposteldistrict Nederland na het verlenen van ambtsrust aan Districtsapostel Theodoor J. de Bruijn – op grond van zijn leeftijd – verzorgd zou gaan worden. Daarbij maakte hij duidelijk, dat de identiteit van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland behouden zal blijven.

Thuisgemeente

Theodoor de Bruijn zal zijn thuisgemeente vinden in de gemeente Alkmaar. De vader van drie kinderen is sinds 1968 getrouwd. In 1970 ontving hij zijn eerste kerkelijke ambt en werd in 1998 door Stamapostel Richard Fehr van Opziener tot Districtsapostel gewijd.

Lees hiertoe ook onze uitvoerige berichtgeving  op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk Noordrijn-Westfalen.

» Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland