NAKI nieuws

Dienst in Buenos Aires: het goede zoeken, het kwade mijden

22.03.2011

Alle Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers namen aan de DAV deel

Stamapostel Leber ordineert een Apostel en een Opziener (Foto‘s: INA Súd)

Buenos Aires. De eerste internationale Districtsapostelvergadering van dit jaar is ten einde. Twee belangrijke thema’s stonden op het programma: de kerkbestuurders hebben besloten tot een hernieuwing van de leerboeken voor het kerkelijke onderwijs aan de kinderen en behandelden nieuwe strategieën voor de binnenlandse missie en evangelisatie in de verschillende landen. Stamapostel Wilhelm Leber nam afscheid van de Districtsapostelen met een dienst in de districtskerk van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

„Uw gehoorzaamheid is overal bekend geworden; ik ben dus vol blijdschap over u en zou graag zien, dat u de wijsheid hebt om het goede te doen en dat u standhoudt tegen het kwaad.“ – dit woord van Apostel Paulus uit zijn brief aan de Romeinen stond in het middelpunt van de dienst. „Het goede doen is niet altijd eenvoudig, dat was het nog nooit“, zo stelde de kerkbestuurder vast. Vaak neigen mensen ertoe om beide facetten – het goede en het kwade – met elkaar te vermengen en een zeldzaam mengsel van beide te produceren. De Stamapostel noemde enige voorbeelden uit de Heilige Schrift. Toch wordt er gehoorzaamheid ten opzichte van God gevraagd wanneer het erom gaat zich alleen maar met het goede bezig te houden.

Wijdingen

Stamapostel Leber riep Districtsapostel Theodoor de Bruijn (Nederland), Michael Deppner (West-Congo) en Districtsapostelhelper David Devaraj (India) voor het vervolg van de altaardienst naar voren. Voordat de dienst eindigde, wijdde de Stamapostel in Edwin Herman Guigou (45) een nieuwe Apostel voor de nieuw-apostolische gemeenten in Uruguay. Álvaro González Márquez (41) ontving het ambt van Opziener, eveneens voor Uruguay.

Innig bad de hoogste leider van de kerk voor de noodlijdende en de in benarde omstandigheden gekomen mensen in deze wereld.

De projectgroep Children‘s Teaching Material (PG CTM) blijft nog tot woensdag, om  verdere stappen af te spreken voor de herziening van de leermiddelen voor het kerkelijke onderwijs. De meeste Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers zijn overigens alweer naar hun gebieden terug onderweg gegaan.

» Berichten over de diensten in Buenos Aires vindt u ook op de website van de Iglesia Nueva Apostólica Sud América

Categorie: Amérique, NAKI nieuws