NAKI nieuws

„De kerk leeft van missie“

19.03.2011

Stamapostel Wilhelm Leber: "De kerk is op weg"

Districtsapostel Raúl Montes de Oca bericht uit Brazilië (Foto‘s: NAKI)

Buenos Aires. „Welke nieuwe impulsen hebben de kerkelijke werkzaamheden nodig in de verschillende landen van de wereld?“ Deze vraag legde Stamapostel Wilhelm Leber op tafel in de internationale Districtsapostelvergadering. „Ik zou zo graag die missiegedachte nieuw leven inblazen en een richtsnoer laten opstellen, in het bijzonder voor de binnenlandse missie“, aldus de kerkbestuurder.

Districtsapostel Wolfgang Nadolny begon met een voordracht over de situatie van de Nieuw-Apostolische Kerk in Rusland. In den vroege 90er jaren werkten er negen Aposteldistricten in dit reusachtige land, tegenwoordig is het Aposteldistrict Berlijn-Brandenburg er nagenoeg alleen voor het kerkelijke werk verantwoordelijk. Er zijn 84 eigen kerken en veel gemeenten komen samen in gehuurde ruimten. Districtsapostel Nadolny plant de concentratie in prioriteitgemeenten en wil daar de ambtsbroeders voor scholing naartoe halen.

Van Oost-Europa…

Districtsapostel Armin Brinkmann berichtte uit enkele landen in Oost-Europa. „Ledenaantallen stagnieren voor een deel“, stelt hij vast. Dit zou er ook mee samenhangen, dat de mobiliteit van de mensen in de Europese Unie heel groot is. Hier zijn de gemeenten relatief klein en de afstanden daartussen groot. Hij ziet mogelijkheden ter verbetering door het aanbieden van aandachten naast het reguliere aanbod van de diensten. Ook moet gedacht worden aan dienstenbezoek via Internet.

…via India…

Districtsapostel Mark Woll toonde een nuchtere balans met getallen, gegevens en feiten over de Nieuw-Apostolische Kerk in India. Het ledental is gedurende vele jaren statistisch verkeerd berekend geweest: vele jaren werd een veel te laag sterftepercentage gehanteerd. De Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal heeft die statistische getallen inmiddels gereduceerd (wij berichtten). Verdere reducties zijn echter noodzakelijk. Toch, en dat rapporteerde de Districtsapostel ook, is de toekomst van de kerk in enkele regio’s van India verheugend. Juist de gemeenten in dichtbevolkte, stedelijke gebieden groeien, nieuwe bouwterreinen worden gebruikt (wij berichtten).

…naar Brazilië

Districtsapostel Raúl Montes de Oca beschreef het moeilijke werk van de kerk in zijn vaderland Brazilië: naast een sterker wordende invloed van Pinkstergemeenten verhinderen grote afstanden tussen de gemeenten de uitwisseling, is het regelmatige onderwijs van ambtsbroeders moeilijk, zijn de financiële middelen gering. De Districtsapostel overweegt de concentratie in prioriteitgemeenten, wil studieconferenties en scholing voor ambtsbroeders uitbreiden en verdere impulsen op muziekgebied aanbrengen.

Aan het einde van een lange en open gedachtewisseling gaf de Districtsapostelvergadering aan de ‘NV Kerkstrategie’ de opdracht om wereldwijde richtlijnen op te stellen, in het bijzonder voor de binnenlandse missie. „Ik zou de missiegedachte graag nieuw leven inblazen. De kerk is op weg en leeft van missie“ – dit moesten de leden van onze kerk horen, zei de Stamapostel in zijn slotwoord.

» Visie en Missie van de Nieuw-Apostolische Kerk

Categorie: Amérique, NAKI nieuws